Bygglov klart för trygghetsboende med ca 80 lägenheter

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov till Signalisten för ett nytt trygghetsboende i Jungfrudansen, Huvudsta. Totalt kommer ca 80 lägenheter byggas avsedda för personer över 70 år. Med naturen om hörnet och direkt närhet till Skoga äldrecentrum ges optimala förutsättningar för ett trivsamt boende.


Illustration: Nordmark och Nordmark

– Detta projekt kommer ge möjlighet för ett antal äldre att välja ett mer anpassat boende, vilket kommer underlätta deras vardagsliv. Samtidigt innebär det i sin tur att deras tidigare bostäder frigörs och kan komma andra solnabor till nytta, säger Torsten Svenonius ordförande i byggnadsnämnden.

Boendet kommer att bestå av två intilliggande hus som är sju respektive åtta våningar höga. Där ska en gemensamhetslokal inrymmas i en av bottenvåningarna. Redan idag finns Skoga äldrecentrum i Jungfrudansen och blir framöver granne med det nya trygghetsboendet. Husen kommer att byggas i trä och genom att de byggs med industriellt producerade trämoduler blir miljövinsterna större, samtidigt som den industriella produktionen planeras korta byggtiden.

Under sommaren 2017 vann den nya detaljplanen för kvarteret Palsternackan i Jungfrudansen laga kraft, bygglovet som nu beviljas är nästa steg i processen inför det att byggandet kan sättas igång.

Läs gärna mer i ärendet här!

Dela: