Bygglov för nytt elevhem vid Karlbergs slott

Försvarsmakten vill utöka den pågående verksamheten vid Karlberg med ett nytt elevhem för kadetterna på Militärhögskolan vilket byggnadsnämnden beviljade bygglov den 3 maj 2017.


De nya elevbostäderna sett från öster.

Vad planeras?

Försvarsmakten önskar utöka den pågående verksamheten på Karlberg med ett nytt elevhem för kadetterna. Total blir det ca 150 elevrum.

– I och med detta kan behovet av elevbostäder mötas samtidigt som ingreppet i den unika miljön runt Karlberg minimeras, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.

Var i staden?

Planområdet ligger i sydöstra delen av Solna, nära anslutning till Karlbergs slott. Slottet anlades i mitten av 1600-talet och i slutet av 1700-talet etablerades där en militärakademi. Karlbergs Krigsakademi för officerare är världens näst äldsta krigsakademi på samma plats och i samma byggnad. Området utgör en del av fastigheten Huvudsta 4:15 som ägs av staten.


Flygfoto över planområdet

Tidigare beslut

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja planarbete, 16 april 2014
  • Samråd för detaljplanen, 9 februari-13 mars 2015
  • Granskning av detaljplanen, 19 september-10 oktober 2016
  • Detaljplanen vann laga kraft
  • Bygglov beviljas 3 maj 2017

Kortfakta

Dela: