Bygglov för nya bostäder i Skytteholm

Under tisdagens sammanträde i byggnadsnämnden beviljades bygglov för ett nytt flerbostadshus i Skytteholm.


Illustrationen visar det nya bostadshuset till höger i bilden som ansluter till det redan befintliga huset till vänster i bild. Vyn är från Hannebergsgatan.

Flerbostadshuset som kommer föras upp inom fastigheten Skytten 5 kommer bestå av 25 stycken lägenheter med storleker från 1 – 4 rum och kök där samtliga lägenheter kommer få en balkong.

- Det var en enig byggnadsnämnd som beviljade detta lov i enlighet med gällande detaljplan. Och därmed tillkommer ett antal bostäder i centralt kollektivtrafiknära läge, säger Torsten Svenonius ordförande i byggnadsnämnden.

Det befintliga enbostadshuset som idag finns inom fastigheten kommer att ersättas med det nya flerbostadshuset.

Dela: