Bygglov för både PEAB:s och NCC:s nya huvudkontor

Huvudkontoren står redan som spön i backen i Solna, och nu har bygglov beviljats för ytterligare två. Det handlar om PEAB:s och NCC:s nya huvudkontor som i och med byggloven tagit ett kliv närmare byggstart.


Illustration med vy från Drottning Kristinas esplanad. Illustration: PEAB

Under byggnadsnämndens sammanträde den 7 juni beviljades bygglov för nya kontorshus som möjliggör byggandet av PEAB:s respektive NCC:s nya huvudkontor samt ytterligare ett kontorshus.

PEAB först ut av fem byggnader i nytt kvarter

Den åtta våningar höga kontorsbyggnaden blir huvudkontor för PEAB och är den första av fem byggnader som planeras i det blivande kvarteret Sadelplatsen som uppförs längs E4:an. Byggnaden får sedumtak, ett tak med levande växtlighet, och på fläktrummets tak kommer solceller att monteras. På husets markplan finns lokaler tillgängliga för restauranger och butiker.

NCC får huvudkontor med grönt tak

Även NCC har fått bygglov för ett kontorshus på åtta våningar, vilket blir företagets nya huvudkontor. I samma kvarter kommer ytterligare en kontorsbyggnad att uppföras samt ett bostadshus i en senare etapp. Även detta hus får det miljövänliga alternativet sedumtak samt riktbara solceller i fasaden.

Så snart byggnadsnämnden gett startbesked kan de respektive byggarbetena dra igång.

Dela: