Bygglov för 26 nya lägenheter på tak i Huvudsta

Snart påbörjas byggnationen av nya lägenheter på taket till det så kallade Shellhuset i Huvudsta. Påbyggnaden innebär att två nya våningar byggs på taket med 26 stycken bostäder varierade i storlek mellan 1 och 4 rum och kök.

Påbyggnaden görs indragen från fasaden för att så lite som möjligt påverka den befintliga byggnadens karaktäristiska silhuett. Tak som inte ska beträdas förses med vegetation.

– Det känns bra att vi nu nått fram till en lösning som möjliggör dessa unika bostäder utan att äventyra den befintliga byggnadens mycket höga kulturvärden, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden fattade beslut om att bevilja bygglov den 18 oktober.

Dela: