Bygglov för 129 lägenheter i kvarteret Charlottenburg

Byggnadsnämnden i Solna har beviljat bygglov för fyra niovåningshus längs med Solnavägen. Projektet omfattar 129 bostäder med lokaler i husens bottenvåningar.

Illustration över de fyra nya husen
Illustration: ÅWL arkitekter

– De nya husen kommer ansluta gestaltningsmässigt till den omgivande bebyggelsen i Gamla Råsunda. Samtidigt utgör de det första steget i skapandet av en ny citystruktur i centrala Solna där tidigare fotbollsstadion låg, säger Torsten Svenonius (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Intill de planerade bostadshusen ligger den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden Charlottenburgs gård som har gett kvarteret sitt namn. Detaljplanen ger Charlottenburgs gård skydd mot rivning.

Dela: