Bagartorps centrum utvecklas med nya bostäder

Bagartorp är utpekat som ett större förändringsområde i stadens översiktsplan och håller successivt på att utvecklas till en än mer sammanhållen och levande stadsdel. Nu planeras bland annat nya bostäder och ett nytt entrétorg till Ulriksdals pendeltågstation.

– Detta ger nya bostäder i kollektivtrafiknära läge, en välkomnande entré från Ulriksdals station in i Bagartorp och ett utökat serviceutbud, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.

Förslaget som helhet innebär en utveckling av Bagartorps centrum, med nya och fler bostäder, med möjlighet till affärsverksamheter i bottenvåningarna och parkering under mark. I samband med ombyggnationerna rivs tre befintliga byggnader, gångtunneln under Bagartorpsringen tas bort och det blir istället ett övergångsområde ovan mark. Entrétorget vid Ulriksdals pendeltågstation kommer också att byggas om och rustas upp. Målet är att knyta samman de tre stadsdelarna Bagartorp, Järvastaden och Nya Ulriksdal i Solna.

De nya byggnaderna består av ett högt bostadshus i 24 våningar som flankeras av flera lägre bostadshus i 6-8 våningar i anslutning till Bagartorpsringen. För den östra delen av området finns två förslag, med antingen 208 eller 315 nya bostäder. Ett av förslagen består av tre mindre lamellhus som följer platsen kring torget och Bagartorpsringen eller en längre bågformad byggnad vars fasad ger torget en tydlig avgränsning och skapar en tyst gårdssida.

Byggnadsnämnden fattade beslut om samråd för byggplanerna den 18 oktober 2017

Dela: