Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

Ett växande Solna behöver goda kommunikationsmöjligheter

19 oktober 2016

Solna växer och vi blir allt fler Solnabor och samtidigt väljer fler och fler företag och verksamheter att flytta till vår stad. I samband med detta ställs det höga krav på att vi som är resenärer kan förflytta oss på ett tryggt, hållbart och smidigt sätt både inom och ut och in i staden. Visionen för framtidens trafikförsörjning, som tagits fram av Stockholms läns landsting, beskrivs i trafikförsörjningsplanen som rymmer både Stockholms läns och Solna stads utvecklingsplaner.

Promenera genom alkärret i Huvudsta

15 september 2016

För att öka möjligheten för fler att kunna besöka våra naturmiljöer har staden byggt en tillgänglighetsanpassad spång av trä med ledstänger och sittbänkar utefter promenaden genom alkärret i Huvudsta. Träspången gör det möjligt att även med barnvagn, rullator eller rullstol ta en promenad in i naturområdet.

Gemensam målbild för Stockholmsregionen

13 september 2016

Under måndagens kommunstyrelsemöte stod en samrådshandling från Stockholms läns landsting på agendan om en uppdaterad regional utvecklingsplan för Stockholm (RUFS 2050).

Lyckad start för stadens mobila återvinningscentral

31 augusti 2016

Sedan i februari har Solna tillsammans med SÖRAB haft en mobil återvinningscentral varannan måndag på tre olika platser i staden för att underlätta för solnaborna att bli av med sitt grovavfall och farliga avfall på ett miljöriktigt sätt. Projektet har nu utvärderats och anses så lyckat att det nu planeras för fortsättning under 2017.

Diskutera Hagalunds utveckling med staden på Hagalundsdagen

25 augusti 2015

Under lördagen den 27 augusti 2016 arrangeras den årliga Hagalundsdagen. Scenprogrammet är fullmatat med sång- och musikuppträdanden med mera. Dessutom kommer Solna stad att finnas på plats för att ge intresserade en aktuell bild över var arbetet med Hagalunds utveckling befinner sig.

Ny modern ICA-butik i södra Bergshamra

16 augusti 2016

Måndagen den 15 augusti fattade kommunstyrelsen beslut om att ge byggnadsnämnden i uppdrag att gå vidare med att ta fram en detaljplan för en ny modern ICA-butik i södra Bergshamra.

Nu öppnas två nya hundrastgårdar

7 april 2017

Nu öppnar två nya hundrastgårdar i staden. Törnbackens och Vasalundsparkens hundrastgårdar är nu färdigbyggda och redo att ta emot våra fyrbenta solnabor. I rastgårdarna kan du låta din hund springa lös, busa och leka.

Ny gång- och cykelbana i Skytteholm

5 juli 2016

Upprustad tunnel, ny gång- och cykelbana samt en lösning för hantering av dagvattnen. Nu blir det snyggare, tryggare och torrare på gång- och cykelbanan i Skytteholmparken. Under försommaren har ett dräneringsarbete pågått för att leda bort det regnvatten som tidigare ansamlades på platsen.

Målning av gång- och cykelbanor under sommaren

1 juli 2016

Arbetet med att måla stadens gång- och cykelbanor har startat och kommer att vara klart i augusti.

300 nya lägenheter och del av Solnavägen omvandlas till stadsgata

21 juni 2016

Arbetet fortlöper med att göra Solnavägen till en mer attraktiv stadsgata med tätare bebyggelse.

Bygglov för 23 nya bostäder i Skytteholm

17 juni 2016

Snart byggs ett nytt sexvåningshus med 23 lägenheter på Sagagatan nära Solna centrum. På torsdagens byggnadsnämnd godkändes bygglovet för det nya huset på fastigheten Skytten 5.

Nya kedje- och radhus i Järvastaden

17 juni 2016

På byggnadsnämnden 16 juni godkändes detaljplanen för kvarteret Grankällan. Detaljplanen tillåter uppförandet av drygt 150 nya bostäder i form av radhus och kedjehus i nordöstra Järvastaden.

Ljusare tunnlar ökar tryggheten

16 juni 2016

Bra belysning upplevs oftast som den viktigaste faktorn för att en plats ska kännas trygg och trivsam. Gång- och cykeltunnlar samt parkeringsplatser kan upplevas som otrygga, framförallt när mörkret infallit. För att öka trygghetskänslan rustar och förbättrar vi på flera platser i staden med effektivare och driftsäkrare belysning.

Ökad trygghet - snart sänks hastigheten på Solnas gator

9 juni 2016

Som en del i arbetet för en renare, snyggare och tryggare stad sänks snart hastigheten på ett antal gator i Solna. Detta görs för att höja trafiksäkerheten och för att skapa en tryggare och lugnare trafikmiljö för cyklister och gångtrafikanter. Utöver att trafiksäkerheten förbättras så blir även luftkvaliteten bättre samt buller och vibrationer minskar.

Byggstart för 248 nya studentbostäder i Huvudsta

23 maj 2016

I fredags invigde Stockholms Studentbostäder (SSSB) ett projekt bestående av 248 nya studentbostäder vid Armégatan i Huvudsta. Bostäderna uppförs av Veidekke och beräknad inflyttning i de nya bostäderna är hösten 2017.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 5 , 6 , 7 , 8 (denna sida) , 9 , Nästa

Filtrera nyheter