Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

Invigning av Fjärilens lekplats i Bergshamra

23 februari 2017

I en härligt skinande vintersol invigdes en ny spännande och trygg lekplats i Bergshamra. Barn från två förskolor i Solna tillsammans med Magnus Persson, ordförande i tekniska nämnden, invigde platsen med lek och ballonger!

Fortsatt utvecklingsarbete för Bergshamra

21 februari 2017

Kommunstyrelsens beslutade den 20 februari 2017 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utifrån de utredningar som genomförts påbörja ett programarbete för södra Bergshamra.

Nu införs servicedagar varannan vecka på stadens gator

15 mars 2017

Nu införs servicedagar varannan vecka på stadens gator. Det gör tätare städning och vinterunderhåll möjligt. Det blir också enklare att hitta annan parkering då de nya servicetiderna är uppdelade i kortare pass om 3-4 timmar och inte gäller på alla gator samtidigt i ett område. Omskyltningen är nu till största del klar. I samband med övergången till de nya servicedagarna kan städpass utebli. Inom kort kommer städningen av gatorna att utföras i full skala, det vill säga varje gång det är servicedag.

Fler studenter kan bosätta sig i Solna

8 februari 2017

Solna stad är en del av projektet Sthlm 6000+, som under en fyraårsperiod verkar för att rejält öka antalet studentlägenheter i Stockholmsregionen. Runt om i Solna byggs det, eller planeras det att byggas, runt 600 studentbostäder kommande år.

650 nya bostäder i Järvastaden

6 februari 2017

Populära Järvastaden fortsätter att utvecklas med fyra nya kvarter intill Järva skjutbaneväg. I det nya området planeras för ca 650 lägenheter, 4-8 förskoleavdelningar och speciallägenheter. När Järvastaden är fullt utbyggd om några år beräknas cirka 12 000 människor bo i stadsdelen.

Nya arbetsplatser med gröna tak i Solna strand

2 februari 2017

Kvarteret Stenhöga i Solna strand är idag kanske mest känt för kontorshuset "Stora blå" som ligger mellan Huvudsta och Lilla Alby. Det centrala läget, med närhet till tunnelbana, pendeltåg, tvärbana och regionala tåg är en stor tillgång när området fortsätter att utvecklas med nya arbetsplatser. Byggnadsnämnden beviljade 1 februari 2017 bygglov för ett nytt kontorshus.

Hagastaden växer fram – bygglov för nya S:t Eriks Ögonsjukhus

2 februari 2017

Bygglov för kvarteret Patienten i Hagastaden beviljades på byggnadsnämnden den 1 februari 2017 och när huset är färdigbyggt kommer S:t Eriks Ögonsjukhus att flytta in. Kvarteret Patienten i Solna stad utgör tillsammans med kvarteret Princeton i Stockholm stad Scandinavian Life Science (SLS) och kommer att byggas vid Hagaplan, mellan NKS och Karolinska Institutet.

Fokus på bostäder vid tunnelbaneutbyggnad

31 januari 2017

Kommunfullmäktige beslutade måndagen den 30 januari om det fortsatta arbetet inför bygget av den nya gula tunnelbanelinjen. Beslutet gäller ett genomförandeavtal för tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden, där en viktig del för Solna handlar om god samverkan och planering för ökat bostadsbyggande.

Många nya större lägenheter vid Järva krog

31 januari 2017

Den 30 januari beslutade kommunfullmäktige att anta ett exploateringsavtal för den fortsatta utvecklingen av Järva krog. Förslaget innebär att det blir möjligt att bygga fler bostäder, förskola, kontor och lokaler i området.

Välbesökt seminarie om laddstolpar för elbilar

26 januari 2017

Under onsdagskvällen, den 25 januari 2017, hölls det första i en serie av seminarier om hur man ordnar laddplats till elbilar i sin bostadsrättsförening. Nära 100 nyfikna personer dök upp och de fick på plats information om hur man går tillväga för att fixa laddplatser i sin bostadsrättsförening.

Tryggare trafikmiljö för cyklister och gångtrafikanter

24 januari 2017

Som en del i arbetet för en renare och tryggare stad har hastigheten nu sänkts på ett 20-tal gator i Solna. Det har gjorts för att höja trafiksäkerheten och för att skapa en tryggare och lugnare trafikmiljö för cyklister och gångtrafikanter. Utöver att trafiksäkerheten förbättras så förväntas även buller och vibrationer att minska.

Enklare och tydligare bygglovstaxa i Solna stad

19 januari 2017

Från och med 1 januari 2017 gäller en ny bygglovtaxa i Solna stad. Tack vare den nya taxan blir det enklare för den som söker bygglov i staden att på förhand få en tydlig uppskattning om vad avgiften för bygglovet kommer att bli. Den nya taxan omfattar alla ärenden som beslutas från och med den 1 januari 2017.

Nytt kontorshus vid Solna station

2 november 2016

Solnas byggnadsnämnd har beviljat bygglov för ett kontorshus vid Solna station. Det innebär att så snart staden gett startbesked kan bygget dra igång. Huset kommer att bestå av 15 våningar, med ett entréplan som ger plats för butiker, restauranger, kaféer m.m.

Nu sänks hastigheten på Solnas gator

27 oktober 2016

Som en del i arbetet för en renare och tryggare stad sänks nu hastigheten på ett antal gator i Solna. Detta görs för att höja trafiksäkerheten och för att skapa en tryggare och lugnare trafikmiljö för cyklister och gångtrafikanter. Förändringen innebär att omkring 150 vägmärken byts ut, 20 vägsträckor får sänkt hastighet. Arbetet påbörjas i mitten av november och beräknas vara klart under året.

Ny chans att tycka till om Gula linjen

26 oktober 2016

Idag, 26 oktober, börjar det kompletterande samrådet om den nya tunnelbanan till Arenastaden. Samrådet pågår till den 15 november. Sen kommer alla synpunkter sammanställas och vägas in det fortsatta arbetet.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 5 , 6 , 7 (denna sida) , 8 , 9 , Nästa

Filtrera nyheter