Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

Hagastaden växer fram – bygglov för nya S:t Eriks Ögonsjukhus

2 februari 2017

Bygglov för kvarteret Patienten i Hagastaden beviljades på byggnadsnämnden den 1 februari 2017 och när huset är färdigbyggt kommer S:t Eriks Ögonsjukhus att flytta in. Kvarteret Patienten i Solna stad utgör tillsammans med kvarteret Princeton i Stockholm stad Scandinavian Life Science (SLS) och kommer att byggas vid Hagaplan, mellan NKS och Karolinska Institutet.

Fokus på bostäder vid tunnelbaneutbyggnad

31 januari 2017

Kommunfullmäktige beslutade måndagen den 30 januari om det fortsatta arbetet inför bygget av den nya gula tunnelbanelinjen. Beslutet gäller ett genomförandeavtal för tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden, där en viktig del för Solna handlar om god samverkan och planering för ökat bostadsbyggande.

Många nya större lägenheter vid Järva krog

31 januari 2017

Den 30 januari beslutade kommunfullmäktige att anta ett exploateringsavtal för den fortsatta utvecklingen av Järva krog. Förslaget innebär att det blir möjligt att bygga fler bostäder, förskola, kontor och lokaler i området.

Välbesökt seminarie om laddstolpar för elbilar

26 januari 2017

Under onsdagskvällen, den 25 januari 2017, hölls det första i en serie av seminarier om hur man ordnar laddplats till elbilar i sin bostadsrättsförening. Nära 100 nyfikna personer dök upp och de fick på plats information om hur man går tillväga för att fixa laddplatser i sin bostadsrättsförening.

Tryggare trafikmiljö för cyklister och gångtrafikanter

24 januari 2017

Som en del i arbetet för en renare och tryggare stad har hastigheten nu sänkts på ett 20-tal gator i Solna. Det har gjorts för att höja trafiksäkerheten och för att skapa en tryggare och lugnare trafikmiljö för cyklister och gångtrafikanter. Utöver att trafiksäkerheten förbättras så förväntas även buller och vibrationer att minska.

Enklare och tydligare bygglovstaxa i Solna stad

19 januari 2017

Från och med 1 januari 2017 gäller en ny bygglovtaxa i Solna stad. Tack vare den nya taxan blir det enklare för den som söker bygglov i staden att på förhand få en tydlig uppskattning om vad avgiften för bygglovet kommer att bli. Den nya taxan omfattar alla ärenden som beslutas från och med den 1 januari 2017.

Solna bygger – senaste besluten

22 december 2016

Under december 2016 togs ett antal nya beslut i staden i utvecklingen av stadens bebyggelse. Bland annat togs beslut i fullmäktige om 65 nya lägenheter i Vasalund och Kommunstyrelsen behandlade bland annat en detaljplan för den gamla fröanstalten i Bergshamra.

Kulturhistorisk byggnad i Bergshamra kan bli bostäder

8 september 2016

Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2016 att anta detaljplanen för Fröet 1 som ska göra det möjligt att använda fastigheten till mer än endast kontor. Både bostäder och skola ska vara möjliga alternativ till utveckling av fastigheten.

Kontorshus blir bostäder och förskola i Vasalund

30 januari 2017

Kommunfullmäktige 19 december 2016 beslutade att anta detaljplanen samt ett exploateringsavtal avseende 65 st bostäder samt förskola och speciallägenheter för kvarteret Bellona 5 i Vasalund. Tillskottet av bostäder kommer att förse området med mer liv och rörelse.

Solna får ny cykelvägvisning

16 december 2016

Nu har omskyltningen av stadens cykelvägar påbörjats. Det görs för att skapa en bättre och tydligare cykelvägvisning som synliggör kommunens cykelvägar och hjälper den som cyklar att välja den bästa vägen, vilket ökar trygghet och framkomlighet. Monteringen av de nya skyltarna kommer att ske etappvis i hela Solna.

Grönt är skönt - stadsodlingen fortsätter i Solna

13 december 2016

Efter en mycket lyckad start under pilotprojektet att erbjuda stadsodling till solnaborna har beslut nu fattats om en fortsättning. Dessutom utökas antalet odlingslotter och platser till kommande odlingssäsong.

Nytt elevhem för kadetter vid Karlbergs slott

12 december 2016

Försvarsmakten önskar utöka den pågående verksamheten vid Karlberg med ett nytt elevhem för kadetterna på Militärhögskolan. Byggnadsnämnden godkände den 7 december utlåtande efter granskning och överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Huvudstaleden i tunnel viktigt för fortsatt bostadsbyggande

8 december 2016

Inför att en ny länsplan ska tas fram av länsstyrelsen, som skall gälla för perioden 2018 – 2029, beslutade kommunstyrelsen måndagen den 5 december om Solna stads prioriteringar. Det handlar bland annat om Huvudstaleden i tunnel, en ny pendeltågstation i Huvudsta, spårförbindelse mellan Solna Station och Bergshamra och utbyggt stombussnät.

Årets kandidater till Solnas stadsmiljöpris

24 november 2016

Kandidaterna till Solna stads stadsmiljöpris 2016 är utsedda! Alla förskönar de på olika sätt Solnas stadsbild. Byggnadsnämnden har valt de tre nominerade och vid nämndens sammanträde i december koras årets vinnare.

Grönt tak på nytt kontorshus nära Arenastaden

11 november 2016

På byggnadsnämnden 9 november beviljades bygglov för ett nytt kontorshus öster om Kolonnvägen och järnvägen i stadsdelen Järva i nära anslutning till Arenastaden.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 4 , 5 , 6 (denna sida) , 7 , 8 , , 10 , Nästa

Filtrera nyheter