Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

Historisk satsning på kollektivtrafik och bostäder i Solna

30 maj 2017

Nu står det klart att en omfattande kollektivtrafik- och bostadssatsning för Stockholmsregionen kommer genomföras med medfinansiering av staten. Den innebär en ny tunnelbanestation i Hagalund längs den Gula linjen, där den ena uppgången kommer att placeras i Hagalunds arbetsplatsområde och det andra längs Solnavägen. Förutom fler bostäder och arbetsplatser kan Solnavägen utvecklas till en levande stadsgata in till Stockholm.

Många lägenheter till unga under 2016

30 maj 2017

Det är populärt att bo i Solna och fler vill flytta till vår stad. Det visar Signalistens årsredovisning som fullmäktiges tog beslut om på sitt sammanträde den 29 maj 2016. Signalistens har fått ett tydligare uppdrag att fokusera på att bygga nya hyreslägenheter och att prioritera personer i behov av särskilt stöd. Glädjande att se är också att och att var tredje ledig lägenhet 2016 gick till en ung solnabo.

Nytt tak på Råsunda skola – ett steg i upprustning av stadens förskolor och skolor

23 maj 2017

Råsunda skola har försetts med nytt tak och vinden har fått en ny isolering. Det har varit ett omfattande arbete men nu ligger allt på plats! Därmed har ett större underhållsarbete slutförts. Det leder till minskade energikostnader och förbättrat inomhusklimat. Råsunda skolas tak är ett steg i det upprustningsarbete som ska genomföras på stadens förskolor och skolor.

Utvecklingen av Arenastaden fortsätter

16 maj 2017

Arenastaden och området runt omkring Friends Arena fortsätter att utvecklas. Kommunstyrelsen beslutade under måndagen att ställa sig positiv till en påbyggnad av entrébyggnaden, Arena Gate, som idag är lägre än omgivningen. Påbyggnaden föreslås bli tre våningar och ska bland annat innehålla fler hotellrum.

Bygglov för nytt elevhem vid Karlbergs slott

4 maj 2017

Försvarsmakten vill utöka den pågående verksamheten vid Karlberg med ett nytt elevhem för kadetterna på Militärhögskolan vilket byggnadsnämnden beviljade bygglov den 3 maj 2017.

Godkänd detaljplan för 200 nya lägenheter

4 maj 2017

Byggnadsnämnden har godkänt den nya detaljplanen för kvarteret Bollen i Råsunda som gör det möjligt för utveckling av ett nytt bostadshus med drygt 200 bostäder och nya ändamålsenliga lokaler för vårdcentral och förskolor som finns i kvarteret idag.

Stallmästaregården kan utvecklas genom ny detaljplan

4 maj 2017

Nya modernare förutsättningar behövs för fortsatt värdshusrörelse vid den anrika Stallmästaregården. Vid byggnadsnämnden den 3 maj beslutades det att genomföra samråd för förslaget på ny detaljplan.

80 nya lägenheter vid Haga Norra

4 maj 2017

I Solna finns ett behov av fler stora lägenheter för att bland annat kunna tillgodose växande barnfamiljers behov. I Haga Norra planeras det för en utveckling med 80 hyresrätter varav minst 20 procent blir fyror eller femmor. Byggnadsnämnden beslutade den 3 maj 2017 att låta förslaget gå ut på samråd.

Nu får gator i Bergshamra ny asfalt

12 april 2017

Att underhålla stadens gatunät är ett ständigt pågående arbete med insatser runt om Solna. Under april lägger vi ny asfalt på Barks väg och Björnstigen i Bergshamra för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägarna.

Trafikverket öppnar nya avfarter mot Solnavägen och stänger Pampassnurran

31 mars 2017

Trafikverket genomför en trafikomläggning 8-9 april. Då öppnas rampbroarna vid Tomteboda och Pampassnurran stängs. Arbetet med trafikomläggningen inleds kl 23.00 på lördagkvällen den 8 april och pågår under natten fram till 9 april kl 07.00, vilket medför begränsad framkomlighet på E4N. Klarastrandsledens påfartsramp i norrgående riktning är avstängd mellan dessa tider. Följ vägvisning.

Staten medfinansierar utbyggnaden av Hagalunds tunnelbanestation

30 mars 2017

Idag offentliggjordes att staten, genom Sverigeförhandlingen, kommer att medfinansiera utbyggnaden av den nya tunnelbanestationen i Hagalund, som Solna stad och Stockholms läns landsting redan har kommit överens om. Hagalundsstationen ska byggas på den nya gula tunnelbanelinjen till Arenastaden. Utbyggnaden av Hagalundsstationen är en av de kollektivtrafiksatsningar i Stockholms län som Sverigeförhandlingen kommer att föreslå regeringen att medfinansiera.

Enklare kunna ta cykeln mellan Solna och Stockholm

28 mars 2017

Kommunfullmäktige beslutade under måndagen om hur utvecklingen av området runt Tomteboda och den tidigare postcentralen ska ske framöver. Genom området går en av huvudcykellederna mellan Solna och Stockholm. Enligt den nya planen ska hela området rustas upp och få förbättrade cykelvägar med trevligare och tryggare omgivningar.

Cyklister och gående prioriteras när Sjövägen enkelriktas

16 mars 2017

Sjövägen får en ny utformning efter stadens samråd med polisen, brandförsvaret och solnaborna. Biltrafiken enkelriktas i riktning mot Enköpingsvägen och därmed skapas mer utrymme för gående och cyklister. När vägsträckan görs om halveras trafiken på Sjövägen och det blir ett trafiksäkrare och grönare stråk med sänkta hastigheter. Beslut om den nya utformningen fattades i tekniska nämnden 15 mars 2017.

826 inflyttningsklara lägenheter under 2016

14 mars 2017

Under kommunfullmäktiges möte, den 24 april 2017, antogs stadens årsredovisning för 2016. I den kan man se att antalet solnabor växer och att vi nu närmar oss 80 000 invånare. För att möta behoven hos både nya och gamla solnabor utvecklas staden snabbt med nya bostäder, arbetsplatser och service. Under förra året blev 826 bostäder inflyttningsklara och bygglov beviljades för ytterligare 800 bostäder samt för en ny ishall, hotell och kontor.

Beslut om ny tunnelbanestation i Hagalund

6 mars 2017

Kommunfullmäktige i Solna stad beslutade under måndagen den 27 mars 2017 om finansiering och utbyggnad av gula linjens tunnelbana med ytterligare en station. Den nya stationen kommer att ha två uppgångar, en i Hagalunds arbetsplatsområde och en längs med Solnavägen. Den nya stationen ger stora möjligheter för Solna att bygga fler bostäder och också skapa fler möjligheter till resande för solnaborna.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 4 , 5 , 6 (denna sida) , 7 , 8 , 9 , Nästa

Filtrera nyheter