Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

80 nya lägenheter vid Haga Norra

4 maj 2017

I Solna finns ett behov av fler stora lägenheter för att bland annat kunna tillgodose växande barnfamiljers behov. I Haga Norra planeras det för en utveckling med 80 hyresrätter varav minst 20 procent blir fyror eller femmor. Byggnadsnämnden beslutade den 3 maj 2017 att låta förslaget gå ut på samråd.

Historisk satsning på kollektivtrafik och bostäder i Solna

21 april 2017

Idag, fredagen den 21 april, presenterades och signerades en omfattande kollektivtrafik- och bostadssatsning för Stockholmsregionen. Den innebär en tunnelbanestation i Hagalund samt en tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan, utbyggd Spårväg syd, förlängd Roslagsbana till City och över 100 000 bostäder.

Nu får gator i Bergshamra ny asfalt

12 april 2017

Att underhålla stadens gatunät är ett ständigt pågående arbete med insatser runt om Solna. Under april lägger vi ny asfalt på Barks väg och Björnstigen i Bergshamra för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägarna.

Solnas äldsta förskola blir som ny

10 april 2017

Råsundagårdens förskola från 1946 är en av Solnas äldsta. Sedan hösten 2016 byggs den om för att bli en modern, energieffektiv och ändamålsenlig förskola med lokaler som möter dagens behov och krav. Ombyggnationen beräknas vara klar i slutet av 2017.

Nu sopar vi bort sanden från gatorna

5 april 2017

Nu när våren är här ligger sand och grus kvar på vägarna som behöver tas bort. Måndag 3 april påbörjas årets sandsopning som ska vara slutförd till den 30 april. För att arbetet ska göras på ett bra sätt är det viktigt att parkeringsreglerna följs så städfordon kan komma fram. Tack för hjälpen!

Trafikverket öppnar nya avfarter mot Solnavägen och stänger Pampassnurran

31 mars 2017

Trafikverket genomför en trafikomläggning 8-9 april. Då öppnas rampbroarna vid Tomteboda och Pampassnurran stängs. Arbetet med trafikomläggningen inleds kl 23.00 på lördagkvällen den 8 april och pågår under natten fram till 9 april kl 07.00, vilket medför begränsad framkomlighet på E4N. Klarastrandsledens påfartsramp i norrgående riktning är avstängd mellan dessa tider. Följ vägvisning.

Staten medfinansierar utbyggnaden av Hagalunds tunnelbanestation

30 mars 2017

Idag offentliggjordes att staten, genom Sverigeförhandlingen, kommer att medfinansiera utbyggnaden av den nya tunnelbanestationen i Hagalund, som Solna stad och Stockholms läns landsting redan har kommit överens om. Hagalundsstationen ska byggas på den nya gula tunnelbanelinjen till Arenastaden. Utbyggnaden av Hagalundsstationen är en av de kollektivtrafiksatsningar i Stockholms län som Sverigeförhandlingen kommer att föreslå regeringen att medfinansiera.

Enklare kunna ta cykeln mellan Solna och Stockholm

28 mars 2017

Kommunfullmäktige beslutade under måndagen om hur utvecklingen av området runt Tomteboda och den tidigare postcentralen ska ske framöver. Genom området går en av huvudcykellederna mellan Solna och Stockholm. Enligt den nya planen ska hela området rustas upp och få förbättrade cykelvägar med trevligare och tryggare omgivningar.

Cyklister och gående prioriteras när Sjövägen enkelriktas

16 mars 2017

Sjövägen får en ny utformning efter stadens samråd med polisen, brandförsvaret och solnaborna. Biltrafiken enkelriktas i riktning mot Enköpingsvägen och därmed skapas mer utrymme för gående och cyklister. När vägsträckan görs om halveras trafiken på Sjövägen och det blir ett trafiksäkrare och grönare stråk med sänkta hastigheter. Beslut om den nya utformningen fattades i tekniska nämnden 15 mars 2017.

826 inflyttningsklara lägenheter under 2016

14 mars 2017

Under kommunfullmäktiges möte, den 24 april 2017, antogs stadens årsredovisning för 2016. I den kan man se att antalet solnabor växer och att vi nu närmar oss 80 000 invånare. För att möta behoven hos både nya och gamla solnabor utvecklas staden snabbt med nya bostäder, arbetsplatser och service. Under förra året blev 826 bostäder inflyttningsklara och bygglov beviljades för ytterligare 800 bostäder samt för en ny ishall, hotell och kontor.

Takstolarna resta på nya ishallen

14 mars 2017

Nu är takstolarna på plats för den framväxande ishallen. Projektet att bygga stadens tredje ishall på Ulriksdals IP löper på enligt plan och den nya hallen beräknas stå klar i november 2017.

Beslut om ny tunnelbanestation i Hagalund

6 mars 2017

Kommunfullmäktige i Solna stad beslutade under måndagen den 27 mars 2017 om finansiering och utbyggnad av gula linjens tunnelbana med ytterligare en station. Den nya stationen kommer att ha två uppgångar, en i Hagalunds arbetsplatsområde och en längs med Solnavägen. Den nya stationen ger stora möjligheter för Solna att bygga fler bostäder och också skapa fler möjligheter till resande för solnaborna.

Ny förskola för 240 barn byggs i Järvastaden

2 mars 2017

Snart byggs en ny förskola i Järvastaden bredvid den nya skolan som öppnar till hösten. Förskolan byggs i två våningar och kommer att rymma 240 barn på 12 avdelningar. Gården utformas med mycket växtlighet och plats för lek och utevistelse.

Invigning av Fjärilens lekplats i Bergshamra

23 februari 2017

I en härligt skinande vintersol invigdes en ny spännande och trygg lekplats i Bergshamra. Barn från två förskolor i Solna tillsammans med Magnus Persson, ordförande i tekniska nämnden, invigde platsen med lek och ballonger!

Fortsatt utvecklingsarbete för Bergshamra

21 februari 2017

Kommunstyrelsens beslutade den 20 februari 2017 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utifrån de utredningar som genomförts påbörja ett programarbete för södra Bergshamra.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 3 , 4 , 5 (denna sida) , 6 , 7 , , 10 , Nästa

Filtrera nyheter