Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

Staden växer och förtätas

1 november 2017

Solna stads målsättning är att bygga 800 nya bostäder årligen.
För att nå detta mål planeras det långsiktigt för nya bostäder, arbetsplatser och service i staden. Byggnadsnämndens delårsrapport visar en prognos om att målet nås.

Nu invigs Solnas nya ishall

30 oktober 2017

Äntligen är det dags! På söndag 5 november kl.13.00 invigs stadens nya ishall på Ulriksdals IP.

Bygglov för 26 nya lägenheter på tak i Huvudsta

25 oktober 2017

Snart påbörjas byggnationen av nya lägenheter på taket till det så kallade Shellhuset i Huvudsta. Påbyggnaden innebär att två nya våningar byggs på taket med 26 stycken bostäder varierade i storlek mellan 1 och 4 rum och kök.

Nytt trygghetsboende för äldre solnabor i Bergshamra centrum

19 oktober 2017

Byggnadsnämnden tog den 18 oktober 2017 beslut om samråd för ett nytt trygghetsboende i Bergshamra centrum. Trygghetsboende är en boendeform gör att steget mellan eget boende med hemtjänst och vård- och omsorgsboende minskar.

Bagartorps centrum utvecklas med nya bostäder

19 oktober 2017

Bagartorp är utpekat som ett större förändringsområde i stadens översiktsplan och håller successivt på att utvecklas till en än mer sammanhållen och levande stadsdel. Nu planeras bland annat nya bostäder och ett nytt entrétorg till Ulriksdals pendeltågstation.

Nytt utebad i Huvudsta strand klart till badsäsongen 2018

2 oktober 2017

Under hösten påbörjas arbetet med att anlägga ett utebad vid Huvudsta strand i Ulvsundasjön. Badet ligger intill det redan befintliga bassängbadet i området. Badbryggor, en mindre sandstrand, utedusch och en ny cykelparkering kommer att stå klart till kommande badsäsong.

250 nya lägenheter och förskola planeras nära Karolinska Institutet

28 september 2017

Succesivt kommer Solnavägen att utvecklas till en mer attraktiv och stadsmässig gata med tätare bebyggelse. Snart går ett förslag på ny bebyggelse ut på samråd vilket omfattar cirka 250 nya lägenheter, publika lokaler i bottenvåningen och en förskola, nära Karolinska Institutet. Tillskottet av nya bostäder kommer att förse området med mer liv och rörelse, även kvällstid.

Sjövägens biltrafik enkelriktas - cyklister och gående får mer utrymme

11 september 2017

Med start natten mot måndag den 18 september blir Sjövägen enkelriktad för biltrafik. Det leder till att trafiksäkerheten ökar när ett körfält görs om till cykelfält.

Nu byggs nytt bostadskvarter i Råsunda

1 september 2017

Snart påbörjas bygget av drygt 250 nya lägenheter i Råsunda. Det nya kvarteret kommer att ligga i korsningen Gränsgatan och Råsundavägen precis vid gränsen till Sundbyberg.

Solnavägen blir stadsgata – 400 nya lägenheter planeras vid centrum

31 augusti 2017

Arbetet fortlöper med att omvandla Solnavägen till en mer attraktiv stadsgata med tätare bebyggelse. Med ett mycket centralt läge planeras nu närmare 400 nya lägenheter invid Solna centrum ovanpå det nuvarande parkeringsdäcket.

Säkrare för cyklister på Råsundavägen och Sjövägen

11 september 2017

För att öka säkerheten och framkomligheten för stadens många cyklister påbörjas nu arbetet med att anlägga cykelfält på två av Solnas gator. Längs Råsundavägen och Sjövägen kommer totalt 6,5 km cykelfält att vara farbara under hösten.

Har du frågor om nya tunnelbanan?

6 juli 2017

Kanske har du en fråga gällande den nya gula linjen och dess stationer? Förvaltning för utbygd tunnelbana (FUT) har nu startat en kundtjänstfunktion som står redo att besvara dina frågor och ta emot synpunkter.

Sök försäljningsplats vid evenemang på Friends Arena

27 januari 2017

Solna stad upplåter försäljningsplatser i Råsunda vid evenemang på Friends Arena för korv- och foodtrucksförsäljning. Platserna lottas ut utifrån de ansökningar som inkommer.

Nya bostäder och upprustning av parkstråket i Ekelund/Pampasområdet i Huvudsta

20 juni 2017

300 nya lägenheter, ny förskola och upprustning och utveckling av parkstråket mot vattnet vid Pampas i Ekelundområdet i Huvudsta. Under måndagen den 19 juni 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om huvuddragen för den framtida utvecklingen av det nya bostadsområdet.

Nya bostäder till forskare på Karolinska institutet

15 juni 2017

Bygglov har beviljats för tre nya flerbostadshus på Karolinska institutets område intill Hagastaden. Husen kommer rymma 322 bostäder för forskare och området ska bli en levande plats där forskare, studenter och boende kan träffas och umgås.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 3 , 4 , 5 (denna sida) , 6 , 7 , , 10 , Nästa

Filtrera nyheter