Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

Har du frågor om nya tunnelbanan?

6 juli 2017

Kanske har du en fråga gällande den nya gula linjen och dess stationer? Förvaltning för utbygd tunnelbana (FUT) har nu startat en kundtjänstfunktion som står redo att besvara dina frågor och ta emot synpunkter.

Sök försäljningsplats vid evenemang på Friends Arena

27 januari 2017

Solna stad upplåter försäljningsplatser i Råsunda vid evenemang på Friends Arena för korv- och foodtrucksförsäljning. Platserna lottas ut utifrån de ansökningar som inkommer.

Säkra och trygga skolvägar i Solna

20 juni 2017

Vägen till och från skolan ska vara säker och trygg för Solnas barn. Därför ska staden nu se över områdena kring Solnas skolor för att göra dessa tryggare.

Nya bostäder och upprustning av parkstråket i Ekelund/Pampasområdet i Huvudsta

20 juni 2017

300 nya lägenheter, ny förskola och upprustning och utveckling av parkstråket mot vattnet vid Pampas i Ekelundområdet i Huvudsta. Under måndagen den 19 juni 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om huvuddragen för den framtida utvecklingen av det nya bostadsområdet.

Nya bostäder till forskare på Karolinska institutet

15 juni 2017

Bygglov har beviljats för tre nya flerbostadshus på Karolinska institutets område intill Hagastaden. Husen kommer rymma 322 bostäder för forskare och området ska bli en levande plats där forskare, studenter och boende kan träffas och umgås.

Bygglov för nytt hotell vid Ulriksdals station

13 juni 2017

Området kring Ulriksdals station utvecklas med ett nytt hotell som snart kommer att byggas. Hotellet ska innehålla 223 hotellrum, spa-anläggning, restaurang och konferenslokaler. Byggnadsnämnden beviljade bygglov vid sammanträdet 7 juni 2017.

Bygglov för både PEAB:s och NCC:s nya huvudkontor

12 juni 2017

Huvudkontoren står redan som spön i backen i Solna, och nu har bygglov beviljats för ytterligare två. Det handlar om PEAB:s och NCC:s nya huvudkontor som i och med byggloven tagit ett kliv närmare byggstart.

Solna växer

8 juni 2017

Solna växer och nya kvarter och stadsdelar utvecklas. Några av de områden där det kommer att byggas fler bostäder under de närmsta åren är i Arenastaden, Nya Ulriksdal och Hagastaden på Karolinskas gamla område.

Solnabornas nya simhall

8 juni 2017

Planeringen av den nya simhallen fortsätter. Simhallen ska enligt förslaget byggas på Ulriksdals idrottsplats bredvid de tre ishallarna, bara ett stenkast ifrån Arenastaden och alla de utmärkta kommunikationer som finns där. Ovanpå simhallen byggs kommersiella lokaler som kommer att bidra till finansieringen av simhallen.

Spännande utveckling för Arenastaden

8 juni 2017

Under de senaste åren har det tillkommit tusentals nya arbetsplatser i Arenastaden och miljontals människor har besökt Mall of Scandinavia, Friends arena och Quality Hotel. Och många har fått sina nya hem i Arenastaden. Och utvecklingen fortsätter, med nya tunnelbanan kan fler bostäder bli verklighet, men också hotell och nya kontor. Byggnadsnämnden fattade på sitt möte den, 7 juni 2017, beslut om flera nya projekt.

Klart för 200 nya hyresrätter i centrala Råsunda

30 maj 2017

Nu skapas möjlighet för Bostadsstiftelsen Signalisten att bygga drygt 200 nya hyresrätter i centrala Råsunda och därtill speciallägenheter, två förskolor och en vårdcentral. Detta står klart efter beslut av kommunfullmäktige den 29 maj 2017.

Historisk satsning på kollektivtrafik och bostäder i Solna

30 maj 2017

Nu står det klart att en omfattande kollektivtrafik- och bostadssatsning för Stockholmsregionen kommer genomföras med medfinansiering av staten. Den innebär en ny tunnelbanestation i Hagalund längs den Gula linjen, där den ena uppgången kommer att placeras i Hagalunds arbetsplatsområde och det andra längs Solnavägen. Förutom fler bostäder och arbetsplatser kan Solnavägen utvecklas till en levande stadsgata in till Stockholm.

Många lägenheter till unga under 2016

30 maj 2017

Det är populärt att bo i Solna och fler vill flytta till vår stad. Det visar Signalistens årsredovisning som fullmäktiges tog beslut om på sitt sammanträde den 29 maj 2016. Signalistens har fått ett tydligare uppdrag att fokusera på att bygga nya hyreslägenheter och att prioritera personer i behov av särskilt stöd. Glädjande att se är också att och att var tredje ledig lägenhet 2016 gick till en ung solnabo.

Nytt tak på Råsunda skola – ett steg i upprustning av stadens förskolor och skolor

23 maj 2017

Råsunda skola har försetts med nytt tak och vinden har fått en ny isolering. Det har varit ett omfattande arbete men nu ligger allt på plats! Därmed har ett större underhållsarbete slutförts. Det leder till minskade energikostnader och förbättrat inomhusklimat. Råsunda skolas tak är ett steg i det upprustningsarbete som ska genomföras på stadens förskolor och skolor.

Utvecklingen av Arenastaden fortsätter

16 maj 2017

Arenastaden och området runt omkring Friends Arena fortsätter att utvecklas. Kommunstyrelsen beslutade under måndagen att ställa sig positiv till en påbyggnad av entrébyggnaden, Arena Gate, som idag är lägre än omgivningen. Påbyggnaden föreslås bli tre våningar och ska bland annat innehålla fler hotellrum.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 (denna sida) , 5 , 6 , , 10 , Nästa

Filtrera nyheter