Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

Försäljning av parkeringsgarage i Huvudsta - anbudstiden har gått ut

30 november 2017

Solna stad bjuder in till lämnande av anbud på garageanläggning inom del av Huvudsta 3:11. Anbud ska ha inkommit till registraturet senast 2017-11-30. Anbudstiden har nu gått ut.

Prioritet för bussar längs Solnavägen

13 september 2017

Solna är en attraktiv stad som växer, förtätas och byggs samman. En förutsättning för att staden ska kunna växa på ett långsiktigt hållbart sätt är att bussar, pendeltåg och tunnelbana håller jämna steg och erbjuder effektiva och smarta alternativ för resande.

Nu får Solna smarta papperskorgar

12 september 2017

Solna stad installerar nu så kallade smarta papperskorgar i stadsmiljön. De rymmer fem gånger så mycket som vanliga papperskorgar och talar själva om när de börjar bli fulla.

Sjövägens biltrafik enkelriktas - cyklister och gående får mer utrymme

11 september 2017

Med start natten mot måndag den 18 september blir Sjövägen enkelriktad för biltrafik. Det leder till att trafiksäkerheten ökar när ett körfält görs om till cykelfält.

Nu byggs nytt bostadskvarter i Råsunda

1 september 2017

Snart påbörjas bygget av drygt 250 nya lägenheter i Råsunda. Det nya kvarteret kommer att ligga i korsningen Gränsgatan och Råsundavägen precis vid gränsen till Sundbyberg.

Solnavägen blir stadsgata – 400 nya lägenheter planeras vid centrum

31 augusti 2017

Arbetet fortlöper med att omvandla Solnavägen till en mer attraktiv stadsgata med tätare bebyggelse. Med ett mycket centralt läge planeras nu närmare 400 nya lägenheter invid Solna centrum ovanpå det nuvarande parkeringsdäcket.

Säkrare för cyklister på Råsundavägen och Sjövägen

11 september 2017

För att öka säkerheten och framkomligheten för stadens många cyklister påbörjas nu arbetet med att anlägga cykelfält på två av Solnas gator. Längs Råsundavägen och Sjövägen kommer totalt 6,5 km cykelfält att vara farbara under hösten.

Har du frågor om nya tunnelbanan?

6 juli 2017

Kanske har du en fråga gällande den nya gula linjen och dess stationer? Förvaltning för utbygd tunnelbana (FUT) har nu startat en kundtjänstfunktion som står redo att besvara dina frågor och ta emot synpunkter.

Sök försäljningsplats vid evenemang på Friends Arena

27 januari 2017

Solna stad upplåter försäljningsplatser i Råsunda vid evenemang på Friends Arena för korv- och foodtrucksförsäljning. Platserna lottas ut utifrån de ansökningar som inkommer.

Säkra och trygga skolvägar i Solna

20 juni 2017

Vägen till och från skolan ska vara säker och trygg för Solnas barn. Därför ska staden nu se över områdena kring Solnas skolor för att göra dessa tryggare.

Nya bostäder och upprustning av parkstråket i Ekelund/Pampasområdet i Huvudsta

20 juni 2017

300 nya lägenheter, ny förskola och upprustning och utveckling av parkstråket mot vattnet vid Pampas i Ekelundområdet i Huvudsta. Under måndagen den 19 juni 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om huvuddragen för den framtida utvecklingen av det nya bostadsområdet.

Nya bostäder till forskare på Karolinska institutet

15 juni 2017

Bygglov har beviljats för tre nya flerbostadshus på Karolinska institutets område intill Hagastaden. Husen kommer rymma 322 bostäder för forskare och området ska bli en levande plats där forskare, studenter och boende kan träffas och umgås.

Bygglov för nytt hotell vid Ulriksdals station

13 juni 2017

Området kring Ulriksdals station utvecklas med ett nytt hotell som snart kommer att byggas. Hotellet ska innehålla 223 hotellrum, spa-anläggning, restaurang och konferenslokaler. Byggnadsnämnden beviljade bygglov vid sammanträdet 7 juni 2017.

Bygglov för både PEAB:s och NCC:s nya huvudkontor

12 juni 2017

Huvudkontoren står redan som spön i backen i Solna, och nu har bygglov beviljats för ytterligare två. Det handlar om PEAB:s och NCC:s nya huvudkontor som i och med byggloven tagit ett kliv närmare byggstart.

Solna växer

8 juni 2017

Solna växer och nya kvarter och stadsdelar utvecklas. Några av de områden där det kommer att byggas fler bostäder under de närmsta åren är i Arenastaden, Nya Ulriksdal och Hagastaden på Karolinskas gamla område.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 , 5 , , 10 , Nästa

Filtrera nyheter