Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

Bygglov för både PEAB:s och NCC:s nya huvudkontor

12 juni 2017

Huvudkontoren står redan som spön i backen i Solna, och nu har bygglov beviljats för ytterligare två. Det handlar om PEAB:s och NCC:s nya huvudkontor som i och med byggloven tagit ett kliv närmare byggstart.

Solna växer

8 juni 2017

Solna växer och nya kvarter och stadsdelar utvecklas. Några av de områden där det kommer att byggas fler bostäder under de närmsta åren är i Arenastaden, Nya Ulriksdal och Hagastaden på Karolinskas gamla område.

Solnabornas nya simhall

8 juni 2017

Planeringen av den nya simhallen fortsätter. Simhallen ska enligt förslaget byggas på Ulriksdals idrottsplats bredvid de tre ishallarna, bara ett stenkast ifrån Arenastaden och alla de utmärkta kommunikationer som finns där. Ovanpå simhallen byggs kommersiella lokaler som kommer att bidra till finansieringen av simhallen.

Spännande utveckling för Arenastaden

8 juni 2017

Under de senaste åren har det tillkommit tusentals nya arbetsplatser i Arenastaden och miljontals människor har besökt Mall of Scandinavia, Friends arena och Quality Hotel. Och många har fått sina nya hem i Arenastaden. Och utvecklingen fortsätter, med nya tunnelbanan kan fler bostäder bli verklighet, men också hotell och nya kontor. Byggnadsnämnden fattade på sitt möte den, 7 juni 2017, beslut om flera nya projekt.

Klart för 200 nya hyresrätter i centrala Råsunda

30 maj 2017

Nu skapas möjlighet för Bostadsstiftelsen Signalisten att bygga drygt 200 nya hyresrätter i centrala Råsunda och därtill speciallägenheter, två förskolor och en vårdcentral. Detta står klart efter beslut av kommunfullmäktige den 29 maj 2017.

Historisk satsning på kollektivtrafik och bostäder i Solna

30 maj 2017

Nu står det klart att en omfattande kollektivtrafik- och bostadssatsning för Stockholmsregionen kommer genomföras med medfinansiering av staten. Den innebär en ny tunnelbanestation i Hagalund längs den Gula linjen, där den ena uppgången kommer att placeras i Hagalunds arbetsplatsområde och det andra längs Solnavägen. Förutom fler bostäder och arbetsplatser kan Solnavägen utvecklas till en levande stadsgata in till Stockholm.

Många lägenheter till unga under 2016

30 maj 2017

Det är populärt att bo i Solna och fler vill flytta till vår stad. Det visar Signalistens årsredovisning som fullmäktiges tog beslut om på sitt sammanträde den 29 maj 2016. Signalistens har fått ett tydligare uppdrag att fokusera på att bygga nya hyreslägenheter och att prioritera personer i behov av särskilt stöd. Glädjande att se är också att och att var tredje ledig lägenhet 2016 gick till en ung solnabo.

Nytt tak på Råsunda skola – ett steg i upprustning av stadens förskolor och skolor

23 maj 2017

Råsunda skola har försetts med nytt tak och vinden har fått en ny isolering. Det har varit ett omfattande arbete men nu ligger allt på plats! Därmed har ett större underhållsarbete slutförts. Det leder till minskade energikostnader och förbättrat inomhusklimat. Råsunda skolas tak är ett steg i det upprustningsarbete som ska genomföras på stadens förskolor och skolor.

Utvecklingen av Arenastaden fortsätter

16 maj 2017

Arenastaden och området runt omkring Friends Arena fortsätter att utvecklas. Kommunstyrelsen beslutade under måndagen att ställa sig positiv till en påbyggnad av entrébyggnaden, Arena Gate, som idag är lägre än omgivningen. Påbyggnaden föreslås bli tre våningar och ska bland annat innehålla fler hotellrum.

Bygglov för nytt elevhem vid Karlbergs slott

4 maj 2017

Försvarsmakten vill utöka den pågående verksamheten vid Karlberg med ett nytt elevhem för kadetterna på Militärhögskolan vilket byggnadsnämnden beviljade bygglov den 3 maj 2017.

Godkänd detaljplan för 200 nya lägenheter

4 maj 2017

Byggnadsnämnden har godkänt den nya detaljplanen för kvarteret Bollen i Råsunda som gör det möjligt för utveckling av ett nytt bostadshus med drygt 200 bostäder och nya ändamålsenliga lokaler för vårdcentral och förskolor som finns i kvarteret idag.

Stallmästaregården kan utvecklas genom ny detaljplan

4 maj 2017

Nya modernare förutsättningar behövs för fortsatt värdshusrörelse vid den anrika Stallmästaregården. Vid byggnadsnämnden den 3 maj beslutades det att genomföra samråd för förslaget på ny detaljplan.

80 nya lägenheter vid Haga Norra

4 maj 2017

I Solna finns ett behov av fler stora lägenheter för att bland annat kunna tillgodose växande barnfamiljers behov. I Haga Norra planeras det för en utveckling med 80 hyresrätter varav minst 20 procent blir fyror eller femmor. Byggnadsnämnden beslutade den 3 maj 2017 att låta förslaget gå ut på samråd.

Historisk satsning på kollektivtrafik och bostäder i Solna

21 april 2017

Idag, fredagen den 21 april, presenterades och signerades en omfattande kollektivtrafik- och bostadssatsning för Stockholmsregionen. Den innebär en tunnelbanestation i Hagalund samt en tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan, utbyggd Spårväg syd, förlängd Roslagsbana till City och över 100 000 bostäder.

Nu får gator i Bergshamra ny asfalt

12 april 2017

Att underhålla stadens gatunät är ett ständigt pågående arbete med insatser runt om Solna. Under april lägger vi ny asfalt på Barks väg och Björnstigen i Bergshamra för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägarna.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 , 5 , , 9 , Nästa

Filtrera nyheter