Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

Ökad trygghet - snart sänks hastigheten på Solnas gator

9 juni 2016

Som en del i arbetet för en renare, snyggare och tryggare stad sänks snart hastigheten på ett antal gator i Solna. Detta görs för att höja trafiksäkerheten och för att skapa en tryggare och lugnare trafikmiljö för cyklister och gångtrafikanter. Utöver att trafiksäkerheten förbättras så blir även luftkvaliteten bättre samt buller och vibrationer minskar.

Byggstart för 248 nya studentbostäder i Huvudsta

23 maj 2016

I fredags invigde Stockholms Studentbostäder (SSSB) ett projekt bestående av 248 nya studentbostäder vid Armégatan i Huvudsta. Bostäderna uppförs av Veidekke och beräknad inflyttning i de nya bostäderna är hösten 2017.

Bygglov för en tredje ishall på Ulriksdals IP

20 maj 2016

Solna stad har ett rikt föreningsliv med många framgångsrika idrottsklubbar och därför ska Ulriksdals idrottsplats utvecklas med ytterligare en ishall. På byggnadsnämnden 18 maj beviljades bygglov för ishallen.

Ändrad detaljplan för nytt forskningscentrum inom Haga

28 april 2016

Vid kommunstyrelsen sammanträden 11 april 2016 fattades beslut om att ändra detaljplanen för nytt forskningscenter inom Haga 4:35.

Ny fastighet vid Kolonnvägen ut på samråd

4 februari 2016

Byggnadsnämnden beslutade under onsdagen den 3 februari 2016 att sända ut detaljplanen för kvarteret Signalen, som möjliggör för en ny byggnad utmed Kolonnvägen vid Ballongberget på samråd. Efter beslutet i Byggnadsnämnden sänds planen ut på samråd till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

Bygglov för 129 lägenheter i kvarteret Charlottenburg

18 juni 2015

Byggnadsnämnden i Solna har beviljat bygglov för fyra niovåningshus längs med Solnavägen. Projektet omfattar 129 bostäder med lokaler i husens bottenvåningar.

Bygglov för nya bostäder i Skytteholm

17 juni 2015

Under tisdagens sammanträde i byggnadsnämnden beviljades bygglov för ett nytt flerbostadshus i Skytteholm.

Nya bostäder planeras i Bagartorp centrum

16 april 2015

Byggnadsnämnden har under tisdagen, 14 april, beslutat att påbörja planarbetet för Bagartorp centrum. Ett projekt som omfattar cirka 160 nya lägenheter och en förskola.

Nya forskarbostäder intill Karolinska Institutet

16 april 2015

Under tisdagen, 14 april, godkände byggnadsnämnden detaljplanen för Haga 4:35. Godkännandet möjliggör byggandet av cirka 400 nya forskarbostäder längs Fogdevreten och kontor- och labrationslokaler utmed järnvägen.

Nytt skydd för träd i Nationalstadsparken

14 november 2014

Nu utökas skyddet för kulturhistoriska och ekologiskt värdefulla träd i Kungliga Nationalstadsparken. Stadsbyggnadsnämnden beslutade under onsdagen att göra ett tillägg till bestämmelserna i nuvarande detaljplaner.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 (denna sida)

Filtrera nyheter