Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

Nya bostäder planeras i Bagartorp centrum

16 april 2015

Byggnadsnämnden har under tisdagen, 14 april, beslutat att påbörja planarbetet för Bagartorp centrum. Ett projekt som omfattar cirka 160 nya lägenheter och en förskola.

Nya forskarbostäder intill Karolinska Institutet

16 april 2015

Under tisdagen, 14 april, godkände byggnadsnämnden detaljplanen för Haga 4:35. Godkännandet möjliggör byggandet av cirka 400 nya forskarbostäder längs Fogdevreten och kontor- och labrationslokaler utmed järnvägen.

Nytt skydd för träd i Nationalstadsparken

14 november 2014

Nu utökas skyddet för kulturhistoriska och ekologiskt värdefulla träd i Kungliga Nationalstadsparken. Stadsbyggnadsnämnden beslutade under onsdagen att göra ett tillägg till bestämmelserna i nuvarande detaljplaner.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 (denna sida)

Filtrera nyheter