Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

Granskning av Dalvägen pågår

19 januari 2018

Nya bostäder, ny förskola, fler restauranger och närservice samt bättre gång- och cykelvägar planeras i Arenastaden vid Dalvägen. Förslaget innebär att befintliga bostäder och kontor kompletteras med nya. Den nya bebyggelsen innebär också att Arenastaden och gamla Råsunda binds ihop på ett bra sätt, något som kommer göra området mer levande och tryggare. Granskning av detaljplanen pågår till den 26 januari.

Utveckling av Enköpingsvägen till ny stadsgata

19 december 2017

Planerna för att skapa en mer stadslik miljö runt Enköpingsvägen går vidare. En utvecklingsplan som visar på möjligheterna att utveckla Bagartorp och Agnesberg, samt området längs med Enköpingsvägen, när vägen omdanas till en stadsgata har nu tagits fram.

Fler bostäder och utökade möjligheter vid gamla Råsundastadion

19 december 2017

En ändring av detaljplanen görs för att möjliggöra bostäder i det s.k. Dallashuset, samtidigt som krav införs på publika ytor i den del av huset som ligger mot torget. Dessutom breddas möjligheten till olika sorters bostäder i det tidigare kontorshuset "Kammen". Totalt möjliggör det för ca 100 nya lägenheter i ett av Solnas mest centrala lägen.

Arenastaden utvecklas med fler bostäder och ökad stadskänsla

13 december 2017

Byggnadsnämnden har den 6 december fattat beslut om granskning av den nya detaljplanen för kv. Farao m.fl i Arenastaden. Syftet är att åstadkomma fler bostäder, ny kontorsbebyggelse samt ny cykel- och gångväg. Totalt kan det röra sig om cirka 600 nya lägenheter. Förslaget skapar förutsättningar för en levande stadsmiljö - dygnets alla timmar.

Bygglov klart för trygghetsboende med ca 80 lägenheter

11 december 2017

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov till Signalisten för ett nytt trygghetsboende i Jungfrudansen, Huvudsta. Totalt kommer ca 80 lägenheter byggas avsedda för personer över 70 år. Med naturen om hörnet och direkt närhet till Skoga äldrecentrum ges optimala förutsättningar för ett trivsamt boende.

Klartecken för 31 nya hus i Järvastaden

8 december 2017

Populära Järvastaden växer och utvecklas. På Byggnadsnämndens möte den 6 december beviljades bygglov för totalt 31 hus i området Grankällan i nordöstra Järvastaden. Husen uppförs i form av radhus, kedjehus och sk stadsradhus om tre våningsplan. Totalt planeras det för 150 nya bostäder av småhuskaraktär i området.

Stadsmiljöpriset 2017 till ombyggda kontorshuset Sparrisen

7 december 2017

Byggnadsnämnden utsåg vid årets sista sammanträde den ombyggda kontorsfastigheten Sparrisen i Huvudsta till årets Stadsmiljöprisvinnare 2017. Nomineringsmotiveringen löd:
"Genom omvandling av ett omodernt kontorshus till en byggnad med alltifrån service till kontor och boende utgör Sparrisen ett positivt exempel på praktiska lösningar i den växande staden. Med påbyggnad, omfärgning och balkonger har huset givits en helt ny identitet".

SL-trafiken byter tidtabell 10 december

6 december 2017

Den 10 december byter SL tidtabell, vilket innebär en del förändringar av trafik.

110 nya bostäder och ytterligare medfinansiering av tunnelbanan

6 december 2017

Omkring 110 nya bostäder planeras att byggas i Råsunda vid korsningen Råsundavägen och Östervägen. Förslaget som behandlades i Kommunstyrelsen den 4 december innebär att befintligt kontorshus ersätts med ett attraktivt flerbostadshus, utformat som ett varierat stadskvarter med en gemensam innergård. Exploatören betalar också tunnelbanebidrag, vilket är en del i Solnas strategi för finansieringen av den kommande utbyggnaden av tunnelbanan.

Nominerade Solna stadsmiljöpris 2017

4 december 2017

Solna är en stad i positiv förändring. Nya områden med spännande byggnader tar form, samtidigt som utvalda äldre byggnader effektivt uppdateras i alltifrån utseende till användningsområde. Allt för att få en stad i framkant, till glädje för solnaborna. För att premiera positiva och förskönande inslag i stadsmiljön delar Solna varje år ut ett stadsmiljöpris. Byggnadsnämnden har valt ut årets tre nominerade och vid nämndens sammanträde den 6 december koras vinnaren.

Julbelysningen invigningständ i Hagalund

1 december 2017

Lagom till första adventshelgen invigningständes stadens julbelysning i Hagalund. På totalt fyra platser runtom i Solna kommer helt ny julbelysning att sprida både ljus och stämning i vintermörkret. Satsningen är en del i Solnas långsiktiga arbete för en snyggare och tryggare stad.

Samrådsmöte utveckling Bagartorp

28 november 2017

Solna stad välkomnar solnaborna till samrådsmöte för utvecklingen av Bagartorp nu på torsdag den 30 november. Närvarar gör representanter från Solna stad.

Sweden International Horse Show på Friends Arena 30 nov - 3 dec

28 november 2017

På torsdag är det dags för årets största hästevenemang att gå av stapeln på Friends Arena när Sweden International Horse Show inleds. I dagarna fyra kommer tävlingar, shower och mässa att pågå med vad som beräknas bli närmare 90.000 besökare. Som vanligt i samband med större evenemang avråder vi från att ta bilen och istället åka kommunalt.

Säsongsmärken för boendeparkering

30 november 2017

Säsongsmärken för boendeparkering har varit försenade i leverans från tryckeriet. De finns för närvarande tillgängliga hos ett urval av återförsäljare, under dagen imorgon fredag (1/12) kommer de finnas tillgängliga hos samtliga återförsäljare.

150-200 nya hyresrätter i centrala Solna

14 november 2017

Bostadsstiftelsen Signalisten planerar att bygga 150-200 lägenheter i centrala Solna. Den 14 november fattade kommunstyrelsen beslut om principöverenskommelse och planuppdrag till byggnadsnämnden.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , , 10 , Nästa

Filtrera nyheter