826 inflyttningsklara lägenheter under 2016

Under kommunfullmäktiges möte, den 24 april 2017, antogs stadens årsredovisning för 2016. I den kan man se att antalet solnabor växer och att vi nu närmar oss 80 000 invånare. För att möta behoven hos både nya och gamla solnabor utvecklas staden snabbt med nya bostäder, arbetsplatser och service. Under förra året blev 826 bostäder inflyttningsklara och bygglov beviljades för ytterligare 800 bostäder samt för en ny ishall, hotell och kontor.

- Under förra året blev 826 nya bostäder inflyttningsklara i Solna vilket är i linje med tillväxtmålet som vi har satt för att möta efterfrågan av bostäder, arbetsplatser och service, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

De nya stadsdelarna Järvastaden, Arenastaden och Hagastaden fortsätter att utvecklas. I Norra Hagastaden planeras runt 3 000 nya bostäder i en blandad stadsbebyggelse när Solna växer ihop med Stockholms innerstad och Stockholms del av Hagastaden.

Samtidigt förtätas flera av Solnas etablerade stadsdelar. Ett hundratal nya företag och flera nya huvudkontor etablerade sig i Solna under förra året. Bland annat välkomnades Telia Company, Svenska Spel, The Winery Hotel, KPMG, Sodexo och Länsförsäkringar.

Enligt befolkningsprognosen kommer Solna att ha över 100 000 invånare år 2030. Befolkningen väntas öka i stort sett i alla åldersklasser, men framför allt i förskole- och skolåldrar och bland vuxna i yngre yrkesverksam ålder. Åldersgruppen 85 år och äldre, väntas till skillnad från övriga åldersgrupper minska något fram till 2025. Staden planerar därför för att det de närmaste åren ska byggas omkring 800 nya bostäder per år i olika boende- och upplåtelseformer. Staden har ett särskilt fokus på att möjliggöra för barnfamiljer att bo kvar i Solna genom att skapa förutsättningar för att öka nybyggnation av större lägenheter.

Visste du att under 2016 i Solna så…

  • färdigställdes 826 nya bostäder
  • beviljades bygglov för 804 nya bostäder, ishall, hotell och kontor
  • påbörjades planarbete för ca 1400-1500 nya bostäder, ett trygghetsboende, 75 000 kvm verksamhetslokaler och för en ny simhall
  • beslutade kommunstyrelsen och fullmäktige om över 3 500 nya bostäder
  • fortsatte planering av tunnelbanans gula linje under året har placeringen av stationerna Arenastaden och Hagastaden utretts
Dela: