80 nya lägenheter vid Haga Norra

I Solna finns ett behov av fler stora lägenheter för att bland annat kunna tillgodose växande barnfamiljers behov. I Haga Norra planeras det för en utveckling med 80 hyresrätter varav minst 20 procent blir fyror eller femmor. Byggnadsnämnden beslutade den 3 maj 2017 att låta förslaget gå ut på samråd.


Planerad byggnad längs med Carl Thunbergs väg.

Vad planeras?

Förslaget omfattar två nya flerbostadshus mot Råsundavägen och ett tredje hus mot Carl Thunbergs väg. Kvarteret blir mer slutet och bottenvåningarna kan innehålla verksamheter mot gatan. I förslaget ingår också att Carl Thunbergs väg förlängs till Brahevägen.

– Den här typen av komplettering på redan hårdgjorda parkeringsytor möjliggör fler bostäder, mer grönt och tydligare gaturum, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.

Beslut

  • Byggnadsnämnden beslutade den 3 maj att låta förslaget gå ut på samråd.
Dela: