650 nya bostäder i Järvastaden

Populära Järvastaden fortsätter att utvecklas med fyra nya kvarter intill Järva skjutbaneväg. I det nya området planeras för ca 650 lägenheter, 4-8 förskoleavdelningar och speciallägenheter. När Järvastaden är fullt utbyggd om några år beräknas cirka 12 000 människor bo i stadsdelen.


Föreslaget område för planläggning, om parken ska ingå utreds under planarbetet.

Vad planeras?

De fyra nya kvarteren är en fortsättning på utbyggnaden av Järvastaden och ligger vid Järva skjutbaneväg. Planområdet gränsar till kvarteret Pyrolan samt korsningen med Fridensborgsvägen och den nya skolan som just nu byggs. Öster om de nya kvarteren ligger kvarteren Grankällan där 150 nya bostäder i form av radhus och kedjehus ska uppföras.

Beslutet om detta togs redan i juni 2016 läs mer om Grankällan här.

Beslut om Järva 2:16 (vid Järva skjutbaneväg)

  • Kommunstyrelsen gav byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planarbete den 14 november 2016.
  • Byggnadsnämnden fattade 1 februari beslut att ge Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbete.
Dela: