600 nya lägenheter, förskola och ny cykelbana i Arenastaden

Byggnadsnämnden godkände den 25 april den nya detaljplanen för kv. Farao m.fl i Arenastaden. Därmed skapas möjligheter för 600 nya bostäder, ny kontorsbebyggelse, fler restauranger, ny cykelbana samt en förskola.


Solnas ambition med den framväxande och dynamiska Arenastaden är att stadsdelen ska vara blandad; både bostäder och kontor ska finnas i en bra mix samt att god service ska finnas. På så vis skapas liv och rörelse på både dag- som kvällstid. Det är viktigt, inte minst för en aktiv stadskänsla och för tryggheten.

Ett annat syfte med den nya detaljplanen är att skapa en bättre koppling mellan Arenastaden och gamla Råsunda. Detta åstadkoms genom att de nya kvarteren utformas för att förmedla just övergången mellan Gamla Råsundas mer sammanhållna, klassiska bebyggelse till att övergå i Arenastadens höga och varierade storskalighet. Samtidigt förses Dalvägen med en ny cykelbana på Arenastadssidan för enklare framkomlighet.

- Det här visar väl hur det under planprocessen går att utveckla ett förslag steg för steg för att möta de synpunkter som kommer in, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden. Arenastaden får nu fler boende, vilket gör det till en mer blandad stadsdel och kopplas samtidigt ihop med Råsunda.

Vad händer nu?
För slutgiltigt fastställande av den nya detaljplanen kommer kommunstyrelse och därefter kommunfullmäktige i Solna att behandla ärendet.

Läs gärna mer om hur det går till när en ny detaljplan arbetas fram här.

Dela: