290 nya hotellrum när Arenastaden utvecklas

Arenastaden och området runt Friends Arena fortsätter stadigt att utvecklas. Med närmare 30.000 arbetsplatser och miljontals besökare årligen finns stor efterfrågan på flexibla möjligheter i området. För att möta behovet har ansökan gjorts om en påbyggnad på hotellanläggningen Arena Gate, som idag är lägre än omgivningen. Påbyggnaden föreslås bli tre våningar och ska bland annat innehålla fler hotellrum. Byggnadsnämnden fattade den 21 februari beslut om att låta förslaget gå ut på granskning.


Vy från sydost med påbyggnad av Arena Gate och utbyggnad av länkbyggnaden. Illustration framtagen av Wingårdh Arkitektkontor AB.

Ambitionen är att göra Arenastaden till en än mer blandad och levande stadsdel. Förändringen som föreslås kommer bidra till detta genom att fler människor rör sig på Arenatorget, samt att ljus kommer att lysa från de blivande hotellrummen. De tre våningarna får glasfasader mot Arenatorget, Putte Kocks Plats, och ska få en självständig utformning som samtidigt harmonierar med Friends Arena. Påbyggnaden är tänkt att få ett lite svävande utseende genom att den första påbyggnadsvåningen blir indragen från de övriga våningarna.

Byggnadsnämndens beslut den 21 februari innebär att förslaget kommer att ställas ut till granskning. Läs gärna mer om ärendet här.

Dela: