110 nya bostäder och ytterligare medfinansiering av tunnelbanan

Omkring 110 nya bostäder planeras att byggas i Råsunda vid korsningen Råsundavägen och Östervägen. Förslaget som behandlades i Kommunstyrelsen den 4 december innebär att befintligt kontorshus ersätts med ett attraktivt flerbostadshus, utformat som ett varierat stadskvarter med en gemensam innergård. Exploatören betalar också tunnelbanebidrag, vilket är en del i Solnas strategi för finansieringen av den kommande utbyggnaden av tunnelbanan.


Vy Charlottenburgsvägen. Illustration: BAU arkitekter

Kommunstyrelsen beslutade den 4 december att föreslå Kommunfullmäktige godkänna exploateringsavtalet och detaljplanen för kv. Motorn i Råsunda. Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i ärendet den 18 december. Förslaget innebär att omkring 110 nya lägenheter kommer att byggas i attraktivt läge i Råsunda samt att ett tunnelbanebidrag betalas av exploatören JM AB.

Solna har en uttalad ambition om att möjliggöra för fler solnabor att växa och utvecklas i staden, också vad gäller boende. Många är de som med en växande familj ser sig om efter större bostäder. Av de omkring 110 lägenheterna planeras därför en fjärdedel bestå av stora lägenheter om 4 rum och kök. Husen ska även inrymma nio stycken LSS-bostäder.

Höjden på husen varierar från fyra våningar mot Charlottenburgsvägen till nio våningar mot Östervägen. I varierad omfattning kommer bottenvåningarna mot Råsundavägen och Östervägen att ha lokaler för verksamheter. Det kan röra sig om till exempel restauranger, caféer, kontor och butiker. Målet är att öka stadskänslan både genom utformning och erbjudandet i husen.


Vy Råsundavägen. Illustration: BAU arkitekter


Vy Östervägen. Illustration: BAU arkitekter

Läs gärna mer om ärendet och tunnelbanebidraget i beslutsunderlaget här.

Dela: