Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

Fortsatt utvecklingsarbete för Bergshamra

21 februari 2017

Kommunstyrelsens beslutade den 20 februari 2017 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utifrån de utredningar som genomförts påbörja ett programarbete för södra Bergshamra.

Nu införs servicedagar varannan vecka på stadens gator

8 februari 2017

Nu införs servicedagar varannan vecka på stadens gator. Det gör tätare städning och vinterunderhåll möjligt. Det blir också enklare att hitta annan parkering då de nya servicetiderna är uppdelade i kortare pass om 3-4 timmar och inte gäller på alla gator samtidigt i ett område. Omskyltningen pågår just nu och kommer att vara klar till sommaren 2017.

Fler studenter kan bosätta sig i Solna

8 februari 2017

Solna stad är en del av projektet Sthlm 6000+, som under en fyraårsperiod verkar för att rejält öka antalet studentlägenheter i Stockholmsregionen. Runt om i Solna byggs det, eller planeras det att byggas, runt 600 studentbostäder kommande år.

650 nya bostäder i Järvastaden

6 februari 2017

Populära Järvastaden fortsätter att utvecklas med fyra nya kvarter intill Järva skjutbaneväg. I det nya området planeras för ca 650 lägenheter, 4-8 förskoleavdelningar och speciallägenheter. När Järvastaden är fullt utbyggd om några år beräknas cirka 12 000 människor bo i stadsdelen.

Nya arbetsplatser med gröna tak i Solna strand

2 februari 2017

Kvarteret Stenhöga i Solna strand är idag kanske mest känt för kontorshuset "Stora blå" som ligger mellan Huvudsta och Lilla Alby. Det centrala läget, med närhet till tunnelbana, pendeltåg, tvärbana och regionala tåg är en stor tillgång när området fortsätter att utvecklas med nya arbetsplatser. Byggnadsnämnden beviljade 1 februari 2017 bygglov för ett nytt kontorshus.

Hagastaden växer fram – bygglov för nya S:t Eriks Ögonsjukhus

2 februari 2017

Bygglov för kvarteret Patienten i Hagastaden beviljades på byggnadsnämnden den 1 februari 2017 och när huset är färdigbyggt kommer S:t Eriks Ögonsjukhus att flytta in. Kvarteret Patienten i Solna stad utgör tillsammans med kvarteret Princeton i Stockholm stad Scandinavian Life Science (SLS) och kommer att byggas vid Hagaplan, mellan NKS och Karolinska Institutet.

Fokus på bostäder vid tunnelbaneutbyggnad

31 januari 2017

Kommunfullmäktige beslutade måndagen den 30 januari om det fortsatta arbetet inför bygget av den nya gula tunnelbanelinjen. Beslutet gäller ett genomförandeavtal för tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden, där en viktig del för Solna handlar om god samverkan och planering för ökat bostadsbyggande.

Många nya större lägenheter vid Järva krog

31 januari 2017

Den 30 januari beslutade kommunfullmäktige att anta ett exploateringsavtal för den fortsatta utvecklingen av Järva krog. Förslaget innebär att det blir möjligt att bygga fler bostäder, förskola, kontor och lokaler i området.

Välbesökt seminarie om laddstolpar för elbilar

26 januari 2017

Under onsdagskvällen, den 25 januari 2017, hölls det första i en serie av seminarier om hur man ordnar laddplats till elbilar i sin bostadsrättsförening. Nära 100 nyfikna personer dök upp och de fick på plats information om hur man går tillväga för att fixa laddplatser i sin bostadsrättsförening.

Solnas tredje ishall växer fram

26 januari 2017

Nu är det pålat, schaktat och betongplatta är gjuten. Inom några veckor kommer den nya ishallens stomme att vara på plats. Projektet att bygga stadens tredje ishall på Ulriksdals IP löper på enligt plan och den nya hallen beräknas stå klar i november 2017.

Tryggare trafikmiljö för cyklister och gångtrafikanter

24 januari 2017

Som en del i arbetet för en renare och tryggare stad har hastigheten nu sänkts på ett 20-tal gator i Solna. Det har gjorts för att höja trafiksäkerheten och för att skapa en tryggare och lugnare trafikmiljö för cyklister och gångtrafikanter. Utöver att trafiksäkerheten förbättras så förväntas även buller och vibrationer att minska.

Enklare och tydligare bygglovstaxa i Solna stad

19 januari 2017

Från och med 1 januari 2017 gäller en ny bygglovtaxa i Solna stad. Tack vare den nya taxan blir det enklare för den som söker bygglov i staden att på förhand få en tydlig uppskattning om vad avgiften för bygglovet kommer att bli. Den nya taxan omfattar alla ärenden som beslutas från och med den 1 januari 2017.

Saknar du faktura för din förhyrda parkeringsplats?

28 december 2016

Staden har genomfört ett systembyte och på grund av detta har aviseringen av fakturor för december 2016 blivit försenad. Därför kommer du som hyr parkeringsplats av staden att få ytterligare 30 dagar på dig att betala avgiften, förfallodatum kommer att framgå på fakturan.

Solna bygger – senaste besluten

22 december 2016

Under december 2016 togs ett antal nya beslut i staden i utvecklingen av stadens bebyggelse. Bland annat togs beslut i fullmäktige om 65 nya lägenheter i Vasalund och Kommunstyrelsen behandlade bland annat en detaljplan för den gamla fröanstalten i Bergshamra.

Kulturhistorisk byggnad i Bergshamra kan bli bostäder

8 september 2016

Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2016 att anta detaljplanen för Fröet 1 som ska göra det möjligt att använda fastigheten till mer än endast kontor. Både bostäder och skola ska vara möjliga alternativ till utveckling av fastigheten.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , , 10 , Nästa

Filtrera nyheter