Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

Vill du sälja korv under evenemang på Friends Arena?

6 mars 2015

Nu är det hög tid att skicka in din ansökan om att få ställa upp matvagn, t.ex för korvförsäljning, under evenemang på Friends Arena. Det finns åtta platser som lottas ut bland de sökande av Solna stad i slutet av mars.

Nya besökstider för stadens ritningsarkiv

5 mars 2015

Från och med vecka 11 2015 gäller nya besökstider till stadens ritningsarkiv/pappersarkiv.

Vägarbeten runt Ulriksdalsskolan

26 februari 2015

Vägarbetena runt Ulriksdalsskolan fortsätter. Just nu läggs trafiken om på Barmästargatan för att kunna genomföra grundförstärknings- och ledningsarbeten på gatan. Hastighetsbegränsningen sänks till 30 km/h.

E-tjänst för ansökan om boendeparkering avstängd söndag förmiddag

20 februari 2015

På söndag den 22 februari mellan 04:00 - 12:00 kommer Transportstyrelsen utföra systemarbete. Det kommer innebära avbrott/störningar i tjänsten för ansökan om boendeparkering, Fordonstjänsten, på solna.se.
Information om boendeparkering i Solna

Bygglov för bostäder vid Fridensborgsvägen

20 februari 2015

Byggnadsnämnden beslutade under onsdagen att ge bygglov till två flerbostadshus, Pyrolan 2, med sammanlagt 130 nya lägenheter. Kvarteret kommer att vara placerat vid Fridensborgsvägen 127-139 i stadsdelen Järvastaden.

Renovering av läckande förråd vid Granbackaskolan

19 februari 2015

Efter att smältvatten läckt in från taket på ett förråd för leksaker på Granbackaskolans område drar nu en renovering igång. Förrådet ligger i anslutning till gymnastiksalen och en del vatten har även läckt in i omklädningsrum där. Efter renoveringen måste förrådet avfuktas. Hela arbetet beräknas vara klart i mitten av mars.

Beslut om samråd för kv. Slingan

19 februari 2015

Byggnadsnämnden har beslutat att genomföra samråd av detaljplaneförslaget för kvarteret Slingan i Råsunda. Planen innebär att det befintliga kontorshuset ersätts med omkring 200 nya lägenheter byggd i en kvartersform runt en innergård.

Nu fortsätter renoveringen av Råsundaskolans yttertak

10 februari 2015

Den fortsatta renoveringen av yttertaket till matsalen på Råsundaskolan startar denna vecka. Entreprenören har dialog med personalen på skolan för att verksamheten ska kunna fortgå som vanligt under renoveringen.

Hastighetsmätare sätts upp i Solna för lugnare trafiktempo

21 januari 2015

De första digitala hastighetsmätarna på Sjövägen och Uppfartsvägen är redan på plats. Idag placeras den tredje ut på Huvudstagatan. Totalt kommer fem hastighetsmätare placeras ut runt om i Solna för att få en överblick över trafiken.

Så förbättras stadens halkbekämpning och snöröjning

9 januari 2015

Staden är inte helt nöjd med hur halkbekämpning och snöröjning har fungerat vid ett par tillfällen under vintern. Det växlande vädret med plus- och minusgrader om vartannat har också bidragit till situationen. Staden beklagar de problem som detta orsakat för solnabor, pendlare och besökare. Ett antal insatser har nu beslutats för att vinterunderhållet ska förbättras.

Nya lägenheter kan byggas i kvarteret Falkeneraren

29 december 2014

Solnas stadsbyggnadsnämnd har godkänt en detaljplan som ger tillåtelse till nya lägenheter på vind- och källarplan i befintliga byggnader i kvarteret Falkeneraren.
– Ett bra sätt att utnyttja en fastighet säger Anders Ekegren, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Vad händer i norra Hagastaden?

18 december 2014

En ny stadsdel växer fram i norra delen av Hagastaden. I takt med att området utvecklas kommer nya gator, kvarter och parker att sudda ut gränsen mellan Solna och Stockholm. Norra delen av Hagastaden blir en integrerad del av den täta innerstaden, som kopplar samman omgivande stadsdelar och grönområden, och skapar en ny tydlig stadsfront mot norr.

Bygglov för utbyggnad av rehabiliteringscenter i Frösundavik

18 december 2014

Stadsbyggnadsnämnden beslutade under onsdagen att ge bygglov till ett center för rehabilitering i Frösundavik. Bygglovet innebär klartecken för ny- och tillbyggnad av fastigheten Kasernen 8.

Öppet hus vid KI om nya tunnelbanelinjen

1 december 2014

Den nya gula tunnelbanelinjen, som kommer att sträcka sig från Odenplan till Arenastaden via Hagastaden, bidrar starkt till att Solna och Stockholm växer ihop. Just nu utreds hur tunnelbanans sträckning kan gå och var stationsuppgångarna kan placeras. Tisdagen den 2 december håller Stockholms läns landsting öppet hus vid Karolinska Institutet för allmänheten. Ta chansen och tyck till!

Norra länken kungligt invigd

1 december 2014

Norra länken invigdes på söndagen av Kung Carl XVI Gustaf och Kronprinsessan Victoria. Kort därefter släpptes trafiken på i tunnlarna. Länken är viktig inte minst för stadsutvecklingen i Hagastaden där Stockholm och Solna växer ihop.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , , 25 , Nästa

Filtrera nyheter