Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

Enklare och tydligare bygglovstaxa i Solna stad

19 januari 2017

Från och med 1 januari 2017 gäller en ny bygglovtaxa i Solna stad. Tack vare den nya taxan blir det enklare för den som söker bygglov i staden att på förhand få en tydlig uppskattning om vad avgiften för bygglovet kommer att bli. Den nya taxan omfattar alla ärenden som beslutas från och med den 1 januari 2017.

Saknar du faktura för din förhyrda parkeringsplats?

28 december 2016

Staden har genomfört ett systembyte och på grund av detta har aviseringen av fakturor för december 2016 blivit försenad. Därför kommer du som hyr parkeringsplats av staden att få ytterligare 30 dagar på dig att betala avgiften, förfallodatum kommer att framgå på fakturan.

Solna bygger – senaste besluten

22 december 2016

Under december 2016 togs ett antal nya beslut i staden i utvecklingen av stadens bebyggelse. Bland annat togs beslut om 65 nya lägenheter i Vasalund och en detaljplan för den gamla fröanstalten i Bergshamra.

Kontor och bostäder vid Järva krog

22 december 2016

Kommunfullmäktige godkände den 19 december 2016 det exploateringsavtal som avser genomförande av detaljplan för kvarteret Startboxen 1 vid Järva krog. Detta sker parallellt med upprättandet av en ny detaljplan vars syfte är att möjliggöra uppförandet av en tre nya bebyggelsekvarter med en blandning av bostäder, förskola, kontor och lokaler.

Kulturhistorisk byggnad i Bergshamra kan bli bostäder

8 september 2016

Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2016 att anta detaljplanen för Fröet 1 som ska göra det möjligt att använda fastigheten till mer än endast kontor. Både bostäder och skola ska vara möjliga alternativ till utveckling av fastigheten.

Kontorshus blir bostäder och förskola i Vasalund

10 november 2016

Kommunfullmäktige 19 december 2016 beslutade att anta detaljplanen samt ett exploateringsavtal avseende 65 st bostäder samt förskola och speciallägenheter för kvarteret Bellona 5 i Vasalund. Tillskottet av bostäder kommer att förse området med mer liv och rörelse.

Solna får ny cykelvägvisning

16 december 2016

Nu har omskyltningen av stadens cykelvägar påbörjats. Det görs för att skapa en bättre och tydligare cykelvägvisning som synliggör kommunens cykelvägar och hjälper den som cyklar att välja den bästa vägen, vilket ökar trygghet och framkomlighet. Monteringen av de nya skyltarna kommer att ske etappvis i hela Solna.

Fler bostäder och en ny skola vid gamla Råsundastadion

13 december 2016

Med ett mycket centralt läge i Råsunda ska det nu möjliggöras för utveckling av bland annat fler bostäder och skola. Det görs genom en ändring av detaljplanen för kvarteret Lagern, området där Råsundastadion tidigare låg.

Grönt är skönt - stadsodlingen fortsätter i Solna

13 december 2016

Efter en mycket lyckad start under pilotprojektet att erbjuda stadsodling till solnaborna har beslut nu fattats om en fortsättning. Dessutom utökas antalet odlingslotter och platser till kommande odlingssäsong.

Nytt elevhem för kadetter vid Karlbergs slott

12 december 2016

Försvarsmakten önskar utöka den pågående verksamheten vid Karlberg med ett nytt elevhem för kadetterna på Militärhögskolan. Byggnadsnämnden godkände den 7 december utlåtande efter granskning och överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Solnaborna får ny simhall

16 november 2016

Efter en tid med utredningar om olika lösningar för finansiering och uppförande av en ny simhall beslutade kommunstyrelsen den 14 november att staden själv ska finansiera, bygga och äga den nya simhallen. Simhallen byggs på Ulriksdals IP bara ett stenkast ifrån Arenastaden och alla de utmärkta kommunikationer som finns där.

Huvudstaleden i tunnel viktigt för fortsatt bostadsbyggande

8 december 2016

Inför att en ny länsplan ska tas fram av länsstyrelsen, som skall gälla för perioden 2018 – 2029, beslutade kommunstyrelsen måndagen den 5 december om Solna stads prioriteringar. Det handlar bland annat om Huvudstaleden i tunnel, en ny pendeltågstation i Huvudsta, spårförbindelse mellan Solna Station och Bergshamra och utbyggt stombussnät.

Årets kandidater till Solnas stadsmiljöpris

24 november 2016

Kandidaterna till Solna stads stadsmiljöpris 2016 är utsedda! Alla förskönar de på olika sätt Solnas stadsbild. Byggnadsnämnden har valt de tre nominerade och vid nämndens sammanträde i december koras årets vinnare.

Sweden International Horse Show intar Friends Arena

21 november 2016

Årets största hästevenemang återvänder till Friends Arena 24-27 november med spännande tävlingar, shower och den stora ridsportmässan. Det väntas komma mycket folk till arenan de här dagarna, om du ska dit åker du med fördel kollektivt.

Snöröjning och halkbekämpning

14 november 2016

Vi förstår att det är många som varit missnöjda med snö- och halkbekämpningen i staden under den senaste veckans snöfall. Det är flera gång- och cykelvägar, trappor och körvägar som inte plogats och dessutom brister det i halkbekämpningen.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , , 32 , Nästa

Filtrera nyheter