Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

Lottning inför evenemangsförsäljning

26 mars 2015

Solna stad lottar ut åtta platser för uppställning av matvagnar runt om i staden i samband med evenemang på Friends Arena. Lottningen sker onsdagen 1 april i Solna stadshus. Du är välkommen att närvara!

Sverige och Iran möts på Friends Arena

26 mars 2015

Tisdagen den 31 mars välkomnar vi Iran för fotbollslandskamp mot Sverige på Friends Arena. Iran är just nu Asiens högst rankade lag. Matchen drar igång kl 19.30! Som vanligt vid stora evenemang rekommenderar vi att lämna bilen hemma. Observera ändrad gångväg från pedeltåget vid det här evenemanget.

Upprustning av plaskdammen i Skytteholmsparken

26 mars 2015

Under våren pågår ett omfattande arbete med att renovera plaskdammen i Skytteholmsparken. Och i närheten byggs också två nya toaletter.

Dagparkeringen förlängs till klockan 18

24 mars 2015

Vissa parkeringsplatser i Solna delas mellan olika användare under dygnet. Dagparkering innebär att man hyr en parkeringsplats på dagtid. Övrig tid gäller avgift och boendeparkering på platsen. Med start 1 april 2015 gäller förhyrd dagparkering mellan klockan 7-18. Det är en timme längre på kvällen jämfört med tidigare.

Högar med kvistar på Östervägen

23 mars 2015

Eftersom träd längs Östervägen skymde belysningen har de beskurits. Kvistar från beskärningen har lagts i högar på gatan. Högarna var planerade att köras bort på gatans servicedag (städdag). Men då bilar stod kvar längs gatan trots att det var servicedag kunde kvisthögarna tyvärr inte hämtas. Ett nytt försök görs vid Östervägens nästa servicedag.

Klart med bygglov för Ulriksdals nya hotell

20 mars 2015

Under onsdagen beslutade byggnadsnämnden att ge bygglov för ett nytt hotell i Ulriksdal. Beslutet innebär att arbetet med det nya hotellet intill Ulriksdals station kan sätta igång.

Nu tas sanden bort från stadens gator

19 mars 2015

Det är ett efterlängtat vårtecken när gatorna sopas rena från vinterns sand och smuts. Eftersom våren kom tidigt i år är städningen redan igång. En nyhet för i år är att utvalda gång- och cykelvägar först grovsopas för att snabbare få bort den mesta sanden.

Nya bostäder planeras i Järvastaden

19 mars 2015

Byggnadsnämnden har under onsdagen beslutat om samråd kring ny detaljplan för kvarteret Grankällan i Järvastaden. Förslaget ger möjlighet att bygga cirka 200 nya bostäder och en lokalgata väster om Ostkustbanan i nordöstra Järvastaden.

Bygglov för P-hus vid Karolinska institutet

20 mars 2015

Byggnadsnämnden beslutade under onsdagen att ge bygglov för ett nytt parkeringshus vid Karolinska institutet. Huset rymmer plats för såväl bilar som cyklar. I anslutning till parkeringshuset kommer också en markparkering anläggas.

Bygglov för bostäder och förskola i Ingenting

19 mars 2015

Stadsdelen Ingenting växer och under onsdagen beslutade byggnadsnämnden att ge bygglov för kvarteret "Konstnären 1" som omfattar 120 nya lägenheter, en förskola samt ett parkeringsgarage. Kvarteret kommer att vara placerat vid Arvid Tydéns allé, Formgivarvägen och Tecknarvägen.

Nya avgifter för TA-planer

17 mars 2015

Staden har infört avgifter för handläggning av trafikanordningsplaner. Du som berörs av det hittar information om ansökan samt Solna stads regler och avgifter för trafikanordningsplaner här.

Pyramidvägen stängs av för genomfartstrafik 15-30 mars

11 mars 2015

Längs Pyramidvägen 7 kommer två byggkranar att monteras, och därför behöver en del av vägen stängas av för biltrafik under två veckor. Du med bil hänvisas under perioden 15-30 mars till Dalvägen med infart via lastgatorna.

Första steget i utvecklingen av Bergshamra

10 mars 2015

I Bergshamra vädrar nya verksamheter vårluft. Redan innan utvecklingsstrategin för Bergshamra är beslutad tas de första stegen i utvecklingen av stadsdelens hjärta, Bergshamra torg.

Dags för ny översiktsplan för Solna

10 mars 2015

Arbetet med Solnas nya översiktsplan är i full gång. Under våren kommer det att finnas möjlighet för solnaborna att tycka till om förslaget till ny översiktsplan och om hur Solna ska utvecklas till 2030.

Vill du sälja mat under evenemang på Friends Arena?

6 mars 2015

Nu är det hög tid att skicka in din ansökan om att få ställa upp matvagn under evenemang på Friends Arena. Det finns åtta platser under som lottas ut bland de sökande av Solna stad i slutet av mars.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , , 26 , Nästa

Filtrera nyheter