Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

Nu påbörjas arbetet med säkra skolvägar

18 juli 2018

Det är viktigt att våra barn och unga känner sig säkra och trygga i trafiken. Frågan arbetas löpande med, men i takt med att Solna växer har ett helhetsgrepp kring frågan tagits. Därför har en plan för säkrare skolvägar tagits fram (2017), liksom ett genomförandeprogram (2018). Avsikten är att höja trafiksäkerheten i den fysiska miljön vid skolvägar samtidigt som den upplevda tryggheten i trafikmiljön ökas. Under 2018 kommer två skolor att ses över och åtgärdas, och fler följer. Arbeten planeras i veckan att påbörjats vid både Råsunda och Bergshamraskolan.

Ed Sheeran på Friends Arena 14/7 - tips inför besöket!

12 juli 2018

Lördagen den 14 juli väntas närmare 50.000 ta sig till Solna och Friends Arena när Ed Sheeran håller konsert. För en smidig transport, tänk på att planera din resväg! Och om du inte går eller cyklar - tänk gärna kollektivtrafik. För detta evenemang rekommenderar SL framförallt tunnel- och tvärbana. Mer info nedan!

Nytt parkeringshus vid Arenastaden - ute på samråd

28 juni 2018

I takt med att området runt Arenastaden expandera ökar behovet av parkeringsplatser. Därför vill Fabege bygga ett p-hus som placeras innanför rampen som förbinder Kolonnvägen med Signalbron. Utöver parkeringsplatser för bil och cykelparkeringar kommer en ökad närvaro av personer, verksamheter och belysning bidra till tryggheten i området. Samråd om p-huset pågår mellan den 20 juni 2018 – 3 september 2018.

Solna stationsområde utvecklas till en attraktiv och trygg knutpunkt

19 juni 2018

Solna stad har som långsiktigt mål att utveckla området runt Solna station till en attraktiv och trygg knutpunkt. Genom att överbrygga den fysiska barriär som utgörs av Ostkustbanan är ambitionen att länka samman stadsdelarna Hagalund och Arenastaden med Solna station.

Samråd för 80 nya bostäder i Bergshamra

26 juni 2018

I södra Bergshamra planerar Stena Fastigheter AB att ersätta ett existerande garage med totalt ca 80 nya lägenheter samt ett underliggande garage. I samband med förändringen underlättas för gående samtidigt som trafiksäkerheten ökas på Bockholmsvägen genom att trottoar anläggs även på den östra sidan. Förslaget är nu, efter beslutet i byggnadsnämnden, ute på samråd mellan den 21 juni och 23 september.

Klartecken för ny simhall i Solna

20 juni 2018

En vacker och praktisk simhall med bland annat tio simbanor om 25 meter, rehab-, undervisning- samt barnbassäng. Dessutom kommersiella kontor i våningarna ovanför, som bidrar till både finansiering och ökad känsla av rörelse i området. Det är innehållet i det detaljplaneförslag som klubbats av Byggnadsnämnden den 14 juni, och som nu går vidare till Kommunfullmäktige för slutgiltigt fastställande.

Lekplatsupprustning runtom i Solna

18 juni 2018

Lekplatserna i Solna är uppskattade av både stora och små, och nyttjas ofta i både ur och skur. För att rusta och göra lekplatserna än lekvänligare runtom i staden har en utökad satsning om fem miljoner kronor gjorts i årets budget. Först ut att rustas är Stenbacka och Västra Skogens lekplatser. Därefter följer även Carl Thunbergs, Harens och Granlidens lekplatser under året.

Solnas första strandbad öppet för badgäster

15 juni 2018

Vid Huvudsta strand återfinns nu Solnas första publika strandbad. Sandstrand, picknickytor, badbryggor och utomhusdusch är några av inslagen i solnabornas nyaste tillskott i stadsmiljön. Badet ligger nedanför existerande Huvudstabadet och erbjuder badmöjligheter för alla som vill plaska och simma i vackra Ulvsundasjön.

Stor satsning på cykelframkomlighet i Solna

13 juni 2018

Med start i sommar inleds arbetet med två nya cykelsatsningar i Solna. Det rör sig dels om regionala Märstastråket via Hagalund, dels Huvudcykelstråket vid Tritonvägen. Syftet är att förbättra både framkomlighet och säkerhet för de många cyklister som rör sig i och genom Solna. Totalt omfattar cykelsatsningar i årets budget 10 miljoner kronor.

Testa dina kunskaper - stadsvandringsquiz utmed Råsundavägen

7 juni 2018

Följ med på en stadsvandring längs med Råsundavägen och testa dina Solnakunskaper! Fasadspaning, skulpturspejande och kluriga detaljer i stadsmiljön utlovas. Frågorna är alltifrån lätta till kluriga, från fågel- till fiskperspektiv.

Mycket nöje och lycka till!

Träningslandskamp Sverige - Danmark på Friends Arena 2 juni

31 maj 2018

Lördag den 2 juni väntas uppåt 40.000 fotbollssugna besökare ta sig till Friends Arena i Solna. Då spelar nämligen Sverige träningslandskamp mot Danmark med avspark kl. 19.45. För en smidig transport till arenan, tänk på att planera din resväg och om du inte går eller cyklar - tänk gärna kollektivtrafik. T-bana, tvärbara och pendeltåg finns på smidigt avstånd.

Ny idrottsplats i populära Järvastaden

24 maj 2018

Byggnadsnämnden fattade den 23 maj beslut om att påbörja planarbetet för en ny idrottsplats i Järvastaden. Uppdraget innebär skapandet av en modern idrottsplats med inriktning mot fotboll, vilket kommer att komma den växande Järvastadens många barn och familjer tillgodo.

Solnas bygglovshantering utvecklas i topp i Sverige

9 maj 2018

Solna stad ligger i topp när företagen sätter betyg på Stockholmsregionens kommuner. Dessutom klättrar Solna snabbast i rankingen av alla kommuner i Sverige totalt sett. Inom området bygglovshantering har Solnas betyg förbättrats mest i landet, tillsammans med tre andra kommuner. Det visar den senaste mätningen från SKL i Öppna jämförelser - Företagsklimat 2017.

600 nya lägenheter, förskola och ny cykelbana i Arenastaden

7 maj 2018

Byggnadsnämnden godkände den 25 april den nya detaljplanen för kv. Farao m.fl i Arenastaden. Därmed skapas möjligheter för 600 nya bostäder, ny kontorsbebyggelse, fler restauranger, ny cykelbana samt en förskola.

Grönt tak och 290 nya hotellrum i Arenastaden

26 april 2018

Ett klimatsmart grönt tak och 290 nya hotellrum. Det är några av beståndsdelarna i den nya detaljplan för Arena Gate som byggnadsnämnden den 25 april godkände. Beslutet är ett i raden av pågående utveckling av Arenastaden, där 30 000 arbetsplatser och tusentals bostäder är målet.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , , 9 , Nästa

Filtrera nyheter