Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

Flytt av Rödingarna

16 april 2014

Staden vill flytta två av de fem "Rödingarna" vid Ulriksdals station till en annan plats inom samma område. Det för att göra det möjligt att lösa trafiken till Nya Ulriksdal och Arenastaden. Efter beslut av länsstyrelsen har flytten av husen stoppats. Här finns aktuell information i frågan.

Avstängda gång- och cykelvägar i Ritorp

16 april 2014

Den senaste tiden har två gång- och cykelvägar i norra Ritorp stängts av i samband med byggnadsarbeten i området. Det gäller gångvägen som kommer fram vid Kolonnvägen 32 och gångvägen upp från Kolonnvägen till Enköpingsvägen. Avstängningarna gör det tyvärr svårt att ta sig fram i området. Staden arbetar för att få alternativa lösningar på plats så fort som möjligt.

Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2014

15 april 2014

Några av de stora trafikaktörerna i regionen; Trafikverket, Trafikförvaltningen/SL, Stockholms stad, Solna stad och Nacka kommun planerar tillsammans sina investerings- och underhållsarbeten på vägar och spår för att minimera trafikstörningarna.

Arbete med Tvärbanan i påsk

14 april 2014

Mellan den 17 april till 21 april ersätts Tvärbanans spårvagnstrafik mellan Alvik-Solna centrum med bussar. Förändringen gäller i båda riktningarna och bussarna följer spårvagnarnas ordinarie tidtabell.

Nu öppnar gångtunneln vid Solna centrum

14 april 2014

Gångtunneln under Frösundaleden i korsningen med Solnavägen har varit avstängd under bygget av Tvärbanans dragning till Solna station. Den 15 april öppnas gångtunneln igen och det blir nu enklare att ta sig fram i området. Samtidigt öppnar även ett nytt övergångsställe på Frösundaleden.

Tyck till om Bergshamras nya lekpark

9 april 2014

Vid en inventering av lekmiljöer i Solna upptäcktes behovet av en ny lekpark i södra Bergshamra. Ett förslag på hur den nya parken kan se ut finns framtaget. Du har nu möjlighet att tycka till om förslaget och lämna dina synpunkter med hjälp av en webbenkät.

Samråd kring detaljplan för skydd av träd i Nationalstadsparken

7 april 2014

Ett nytt detaljplaneförslag har upprättats i syfte att skydda kulturhistoriskt och ekologist värdefulla träd inom detaljplanelagda områden i Nationalstadsparken. Områden som berörs är främst Bergshamra, Frösundavik, Ulriksdal och Stallmästaregården.

Nytt kvarter i Ingenting

2 april 2014

Området Ingenting i Solna är under utveckling. Inom de närmaste åren kommer omkring 750 bostäder att byggas här med närhet till både Ulvsundasjöns strandpromenad och Stockholms innerstad. Flera blivande grannar var med på byggstarten av ett nytt kvarter i området.

Omläggning av gång- och cykelväg i Ritorp

31 mars 2014

Gång- och cykelvägen vid Järva krog och Mäster Simons väg läggs om under perioden 31 mars till 20 oktober 2014. Den nuvarande vägen stängs av helt och vi hänvisar gående och cyklister att följa uppsatta hänvisningsskyltar.

Detaljplan godkänd för bostadshus i Charlottenburg

25 mars 2014

Stadsbyggnadsnämnden i Solna har godkänt detaljplanen för en del av kvarteret Charlottenburg i Råsunda. Planen omfattar fyra nya bostadshus med sammanlagt omkring 110 lägenheter. Samtidigt skyddas Charlottenburgs gård mot rivning. Planen lämnas nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Vårstädning i Solna

10 april 2013

Vissa dagar är vädret milt och soligt vilket gör att många av oss längtar efter upptagning av sand och grus från Solnas gator. Med risk för ytterligare snö och kyla kan vi inte ta bort stadens halkbekämpning för tidigt eftersom det kan innebära en fara.

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder

17 mars 2014

Onsdag den 19 mars sammanträder Stadsbyggnadsnämnden. På sammanträdeslistan finns bland annat förslag till godkännande av detaljplan för del av kvarteret Charlottenburg och förvaltningens årsredovisning för 2013.

Nu kan du betala din parkeringsavgift med mobilen

3 mars 2014

Från och med den 4 mars kan du som parkerar på gatumark i Solna betala din parkeringsavgift med hjälp av mobilen. Staden har tecknat avtal med EasyPark som är leverantör av tjänsten och för dig som bilist innebär det fler och flexiblare betalmöjligheter.

Granskning av detaljplan för del av Arenastaden

28 februari 2014

Det reviderade förslaget till detaljplan för del av Arenastaden ställs ut för granskning under perioden 3 mars - 31 mars 2014. Syftet med detaljplanen är att länka samman Arenastaden med omgivningen och tillgodose behovet av fler bostäder i kommunen.

Planerat strömavbrott för trafiksignaler fredag 28 februari

26 februari 2014

Fredagen den 28 februari mellan kl. 09:00 -13:00 är trafiksignalerna vid korsningarna Frösundaleden – Hagalundsgatan samt Frösundaleden – Råsundavägen avstängda.
För dig som trafikant innebär det risk för trafikköer och att du måste vara uppmärksam. Har du möjlighet rekommenderar vi dig att välja annan färdväg eller tidpunkt för din resa.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , , 20 , Nästa

Filtrera nyheter