Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

Enklare kunna ta cykeln mellan Solna och Stockholm

28 mars 2017

Kommunfullmäktige beslutade under måndagen om hur utvecklingen av området runt Tomteboda och den tidigare postcentralen ska ske framöver. Genom området går en av huvudcykellederna mellan Solna och Stockholm. Enligt den nya planen ska hela området rustas upp och få förbättrade cykelvägar med trevligare och tryggare omgivningar.

Dags för allsvensk premiär AIK-Häcken 2 april

28 mars 2017

På söndag 2 april startar äntligen Allsvenskan för AIK som möter Häcken på Friends Arena med avspark kl 15.00.

Cyklister och gående prioriteras när Sjövägen enkelriktas

16 mars 2017

Sjövägen får en ny utformning efter stadens samråd med polisen, brandförsvaret och solnaborna. Biltrafiken enkelriktas i riktning mot Enköpingsvägen och därmed skapas mer utrymme för gående och cyklister. När vägsträckan görs om halveras trafiken på Sjövägen och det blir ett trafiksäkrare och grönare stråk med sänkta hastigheter. Beslut om den nya utformningen fattades i tekniska nämnden 15 mars 2017.

826 inflyttningsklara lägenheter under 2016

14 mars 2017

Under kommunstyrelsens möte, den 13 mars 2017, antogs kommunstyrelsens årsredovisning för 2016. I den kan man se att antalet solnabor växer och att vi nu närmar oss 80 000 invånare. För att möta behoven hos både nya och gamla solnabor utvecklas staden snabbt med nya bostäder, arbetsplatser och service. Under förra året blev 826 bostäder inflyttningsklara och bygglov beviljades för ytterligare 800 bostäder samt för en ny ishall, hotell och kontor.

Takstolarna resta på nya ishallen

14 mars 2017

Nu är takstolarna på plats för den framväxande ishallen. Projektet att bygga stadens tredje ishall på Ulriksdals IP löper på enligt plan och den nya hallen beräknas stå klar i november 2017.

Beslut om ny tunnelbanestation i Hagalund

6 mars 2017

Kommunfullmäktige i Solna stad beslutade under måndagen den 27 mars 2017 om finansiering och utbyggnad av gula linjens tunnelbana med ytterligare en station. Den nya stationen kommer att ha två uppgångar, en i Hagalunds arbetsplatsområde och en längs med Solnavägen. Den nya stationen ger stora möjligheter för Solna att bygga fler bostäder och också skapa fler möjligheter till resande för solnaborna.

Final i Melodifestivalen på Friends Arena

6 mars 2017

Till helgen 10-11 mars blir det familjefest i Solna då finalen i Melodifestivalen avgörs på Friends Arena. Genrep går av stapeln fredagen den 10 mars och på dagen den 11 mars matinéföreställning samt den TV-sända finalen på kvällen lördagen den 11 mars. Som vanligt rekommenderar vi att du lämnar bilen hemma om du ska besöka evenemanget.

Ny förskola för 240 barn byggs i Järvastaden

2 mars 2017

Snart byggs en ny förskola i Järvastaden bredvid den nya skolan som öppnar till hösten. Förskolan byggs i två våningar och kommer att rymma 240 barn på 12 avdelningar. Gården utformas med mycket växtlighet och plats för lek och utevistelse.

Avverkning av riskträd intill järnväg under vår och sommar 2017

28 februari 2017

Trafikverket att utföra avverkning och beskärning av träd som utgör risk för järnvägen i Solna kommun. Arbetet beräknas pågå under våren-sommaren 2017. Detta arbete kan medföra störande moment med buller vid körning med maskiner, röjning och avverkning vilket vi hoppas ni har överseende med.

Invigning av Fjärilens lekplats i Bergshamra

23 februari 2017

I en härligt skinande vintersol invigdes en ny spännande och trygg lekplats i Bergshamra. Barn från två förskolor i Solna tillsammans med Magnus Persson, ordförande i tekniska nämnden, invigde platsen med lek och ballonger!

Fortsatt utvecklingsarbete för Bergshamra

21 februari 2017

Kommunstyrelsens beslutade den 20 februari 2017 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utifrån de utredningar som genomförts påbörja ett programarbete för södra Bergshamra.

Nu införs servicedagar varannan vecka på stadens gator

15 mars 2017

Nu införs servicedagar varannan vecka på stadens gator. Det gör tätare städning och vinterunderhåll möjligt. Det blir också enklare att hitta annan parkering då de nya servicetiderna är uppdelade i kortare pass om 3-4 timmar och inte gäller på alla gator samtidigt i ett område. Omskyltningen är nu till största del klar. I samband med övergången till de nya servicedagarna kan städpass utebli. Inom kort kommer städningen av gatorna att utföras i full skala, det vill säga varje gång det är servicedag.

Fler studenter kan bosätta sig i Solna

8 februari 2017

Solna stad är en del av projektet Sthlm 6000+, som under en fyraårsperiod verkar för att rejält öka antalet studentlägenheter i Stockholmsregionen. Runt om i Solna byggs det, eller planeras det att byggas, runt 600 studentbostäder kommande år.

650 nya bostäder i Järvastaden

6 februari 2017

Populära Järvastaden fortsätter att utvecklas med fyra nya kvarter intill Järva skjutbaneväg. I det nya området planeras för ca 650 lägenheter, 4-8 förskoleavdelningar och speciallägenheter. När Järvastaden är fullt utbyggd om några år beräknas cirka 12 000 människor bo i stadsdelen.

Nya arbetsplatser med gröna tak i Solna strand

2 februari 2017

Kvarteret Stenhöga i Solna strand är idag kanske mest känt för kontorshuset "Stora blå" som ligger mellan Huvudsta och Lilla Alby. Det centrala läget, med närhet till tunnelbana, pendeltåg, tvärbana och regionala tåg är en stor tillgång när området fortsätter att utvecklas med nya arbetsplatser. Byggnadsnämnden beviljade 1 februari 2017 bygglov för ett nytt kontorshus.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , , 10 , Nästa

Filtrera nyheter