Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

Samråd om 80 nya bostäder i Bergshamra

11 september 2018

Den 12 september kl 18.00 hålls samrådsmöte om 80 planerade bostäder vid Ålkistan i Bergshamra (del av kvarteret Triangeln m.fl). Intresserade kan ta del av förslaget och på plats få mer information om vad som planeras.

Sverige-Turkiet på Friends Arena den 10/9

7 september 2018

Måndag den 10 september väntas närmare 30.000 personer ta sig till Solna och Friends Arena när Sverige möter Turkiet i Nations League. Matchstart: 20:45. För en smidig transport, tänk på att planera din resväg. Och om du inte går eller cyklar - tänk gärna kollektivtrafik. Rekommendationen är t-bana Solna centrum. Mer info nedan!

Trygghetsboende med 60 nya hyreslägenheter i Bergshamra

4 september 2018

Solna ska vara en tillgänglig stad att bo i, oavsett skede i livet. Fokus ligger på att skapa ett blandat bostadsutbud med alltifrån stora som små lägenheter till viktiga trygghetsboenden för våra äldre. Därför planeras nu ett nytt trygghetsboende om cirka 60 hyreslägenheter i kvarteret Torsken, Bergshamra. Huset planeras bli 7–9 våningar och skapar tillsammans med befintliga hus ett storgårdskvarter, utan att påverka siluett eller landskapsbild från Brunnsviken. Näst på tur i processen är att förslaget ska ut på granskning.

Utvecklingen av Solna stationsområde tar fart

31 augusti 2018

Solna stad arbetar för att långsiktigt utveckla området runt Solna station till en attraktiv och trygg knutpunkt. Detta ska framförallt åstadkommas genom att överbrygga den fysiska barriär som utgörs av Ostkustbanan och som möjliggör en sammanlänkning av både Hagalund och Arenastaden med stationsområdet. Fler boende och fler arbetsplatser i området blir effekten, vilket ökar både genomströmning och liv på platsen dygnets alla timmar. Samtidigt förbättras Solna station som bytespunkt och ny huvudgata till Arenastaden skapas. Byggnadsnämnden påbörjar nu det faktiska detaljplanearbetet för området i sin helhet.

Klartecken för Solnas nya simhall

28 augusti 2018

Den 27 augusti beslutade kommunfullmäktige i Solna om genomförandeavtalet och detaljplanen för den nya simhallen vid Ulriksdals idrottsplats i Ritorp. Därmed fick kommunstyrelsen i uppdrag att sätta spaden i jorden för den nya simhallen.

Nu påbörjas arbetet med ny pendeltågsstation i Huvudsta

28 augusti 2018

En ny pendeltågsstation ska byggas i Huvudsta och delar av spårområdet förläggas i tunnel när Mälarbanan byggs ut med två spår genom Solna. Avtalet mellan Solna stad och Trafikverket beslutades i kommunfullmäktige i Solna den 27 augusti 2018.

Upprustning av lekplatser fortsätter - Stenbacka först ut att stå klar 2018

27 augusti 2018

Under året görs en utökad satsning om 5 mnkr för att rusta och göra stadens populära lekplatser än lekvänligare. Totalt kommer fem lekplatser att rustas. Först ut att stå klar är Stenbacka lekplats, där en ny aktivitetsbana har tagit plats tillsammans med nya fina gungor. Strax på tur står Västra Skogens lekplats följt av Carl Thunbergs, Harens och Granlidens lekplatser, som alla beräknas stå klara under september månad.

Filtrera nyheter