Kartor

Du kan beställa detaljerade kartor över Solna i digital form eller i pappersformat. På vår hemsida finns även vår nya webbkarta "Solnakartan".

Flygfoton kan även beställas, då flygfotografering regelbundet utförs över Solna.

Bild på karta

Den nya Solnakartan gör det lättare för dig som söker kommunspecifik information att hitta vad du söker. Solnakartan innehåller idag bland annat info om återvinningsstationer, detaljplaner och prioriterade vägar för vinterväghållning. Den kommer framöver att kompletteras med stadens servicedagar, cykelvägar och mycket annat.

Hur fungerar Solnakartan?
Kartan är interaktiv, vilket innebär att du kan välja mellan ett antal olika kartlager med information samt att du också kan söka efter adresser.

  • Bakgrundskartan kan ses som just karta eller som ett flygfoto, från olika årtal.
  • Tjänsten är anpassad för att fungera lika bra på din dator som surfplatta och mobiltelefon.
  • Det finns möjlighet att göra enklare skisser och att skriva ut.
Dela: