Kartor

Du kan beställa detaljerade kartor över Solna i digital form eller i pappersformat. Regelbundet görs också flygningar över Solna för att flygfotografera marken. Solna stad sammanställer även ledningskartor som visar var det finns nedgrävda ledningar i marken.

Bild på karta

Dela: