Kartor och flygbilder

Du kan beställa detaljerade kartor över Solna i digital form eller i pappersformat. Regelbundet görs flygningar över Solna för att flygfotografera marken. Solna stad sammanställer även ledningskartor som visar var det finns nedgrävda ledningar i marken. Här följer en lista på kartor som Solna stad framställer.

Karta

Skala

Baskarta För planering, projektering och byggande med mera. 1:400-1:2000
Cykelkarta Gratis, finns att ladda ner här till höger. 1:2000
Fastighetskarta Enkel karta med den officiella fastighetsindelningen. 1:400-1:4000
Förrättningskarta Redovisar tillsammans med beslut och protokoll slutresultatet av en lantmäteriförrättning, det vill säga när man till exempel styckar eller slår ihop mark. 1:400-1:2000
Grundkarta Underlag till detaljplansförslag. 1:1000
Nybyggnadskarta ligger till grund vid ansökan om bygglov. 1:400
Samlingskarta för ledningar. Visar var ledningar finns och ger information om underjordiska ledningar. 1:400
Turistkarta Informationskarta över hela Solna. 1:4000 och 1:8000
Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

08-734 29 50. Telefontid måndag- fredag 09-12, 13-15.
08-734 23 77 (fax)

stads­byggn­ad@solna.se

Besöksadress

Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum vardagar kl 9-11.

Skicka meddelande till Stadsbyggnadsförvalt­ningens kundtjänst

Relaterade länkar