Parkering

Gator och vägar är i första hand till för den rörliga trafiken. I Solna råder zonförbud. Det innebär att parkering endast får ske på gator och platser där det är skyltat att parkering är tillåten.

För dig som besöker Solna

Om du besöker Solna tillfälligt betalar du avgift i automat för att parkera alla dagar dygnet runt.

 • Besöksparkering på bostadsgator 8 kr/tim (med en maxgräns på 80 kr per dygn)
 • Besöksparkering på arbetsplatsgator 10 kr/tim
 • Besöksparkering på centrumgator 12 kr/tim
 • Boendeparkering 20 kr/dygn, därefter 3 kr/tim

Betala parkeringsavgift med hjälp av mobilen

Från och med den 4 mars kan du som parkerar på gatumark i Solna betala din parkeringsavgift med hjälp av mobilen. Tjänsten är en mobil betaltjänst och är ett alternativ till att betala parkeringsavgift via en biljettautomat. Parkeringstaxan är den samma som när du betalar i en parkeringsautomat och systemet känner av via GPS i vilken zon du har parkerat i för rätt avgift för vald parkeringsplats.

Läs mer om hur du använder tjänsten och ansluter dig på Easyparks hemsida.

För dig som bor eller arbetar i Solna

För dig som bor eller arbetar i Solna finns följande alternativ.

 • boendeparkering om du bor i Solna,
 • hyra av parkeringsplats på stadens mark eller i garage,
 • nyttoparkering för näringsidkare,
 • parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Servicedagar innebär parkeringsförbud

En dag i månaden är servicedag. Då sker arbeten både ovan och under mark, till exempel gatustädning, snöröjning, byte av belysning, rensning av brunnar och mindre gatuarbeten, städning, snöröjning m.m. på Solnas gator. Man passar även på att ordna byggarbetsplatser och ställa upp mobilkranar under dessa tider.

För att dessa arbeten ska kunna utföras på ett effektivt sätt råder parkeringsförbud under de tider som framgår av parkeringsskyltarna. Förbudet gäller även om något arbete inte utförs just för ögonblicket. En vanlig orsak till att exempelvis städning inte blir gjord är att bilar står parkerade i strid med bestämmelserna.

Under sidan Servicedagar kan du se vilka dagar som gäller för gatorna i ditt område.

För dig som kör motorcykel

Du får parkera din motorcykel utan avgift på gata, där parkering är tillåten, förutsatt att du placerar den vinkelrätt mot trottoarkanten. Detaljerade regler för MC-parkering finns i dokumentetet LTF för motorcykel.

P-förbud på natten för fordon över 3,5 ton

På gata, väg, parkeringsplats, som inte särskilt anvisats för aktuella fordonsslag, eller på annan allmän plats får fordon med en totalvikt över 3,5 ton samt traktorer och motorredskap inte parkeras.
Förbudet gäller alla dagar kl. 22-06.

Fordon som står trafikfarligt eller hindrande

Securitas övervakar parkeringen på uppdrag av Solna stad. Du har alltid möjlighet att kontakta vår driftcentral (parkeringsövervakning), som är öppen dygnet runt, för att få hjälp om ett fordon t.ex. hindrar in- eller utfart till ditt garage. Driftcentralen når du på telefon 0771-50 26 80.

Parkering på privat mark övervakas av respektive fastighetsägare.

Maxbelopp parkeringsbot

 • Stoppförbud 1000:
 • Parkeringsförbud 500:-
 • Ej erlagd avgift 300:-
Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

08-734 29 50. Telefontid måndag- fredag 09-12, 13-15.
08-734 23 77 (fax)

stads­byggn­ad@solna.se

Besöksadress

Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum vardagar kl 9-11.

Skicka meddelande till Stadsbyggnadsförvalt­ningens kundtjänst