Gator & trafik

Solna stad vill att trafiken ska vara enkel och säker för alla trafikanter: gående, cyklister, bilister, kollektivresenärer, nyttotrafik och transporter med farligt gods. De stora genomfartslederna E4 och E18 planeras och underhålls av Trafikverket.

Huvudstaleden

Behöver något åtgärdas?

Om du ser något som behöver åtgärdas på gator, vägar, gångbanor, cykelvägar eller i parker är du välkommen att anmäla det till vår Kundtjänst (se högerkolumnen). Utanför kontorstid finns journummer under rubriken Kontakt & jour längst upp på sidan.

Vinterväghållning

Regler som, enligt entreprenadavtal, gäller för våra entreprenörer vid snö och vinterväglag på stadens mark.

Gator och vägar

Snöröjning ska utföras när snödjupet är 5 cm och vara avslutat inom 8 timmar.

Gång- och cykelvägar, gångbanor, torgytor, trappor och övriga hårdgjorda ytor

Snöröjning ska utföras när snödjupet är 3 cm och vara avslutat inom 8 timmar.

Parkeringsanläggningar

Snöröjning på anläggningen ska utföras när snödjupet är 5 cm och vara avslutat inom 8 timmar. Parkeringsrutor snöröjes, vid behov, på servicedag.

Halkbekämpning

Halkbekämpning ska alltid utföras i samband med snöröjning eller när risk för halka föreligger. Gäller ej p-rutor på parkeringsanläggning.

Sandupptagning

Sandrester från de ytor som under vintern halkbekämpats ska tas upp under våren. Sandupptagningen ska vara avslutad 30 april.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

08-734 29 50. Telefontid måndag- fredag 09-12, 13-15.
08-734 23 77 (fax)

stads­byggn­ad@solna.se

Besöksadress

Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum vardagar kl 9-11.

Skicka meddelande till Stadsbyggnadsförvalt­ningens kundtjänst