Sandupptagning

Ett tydligt vårtecken är när stadens gator sopas rena. Det sker när temperaturen håller sig över nollstrecket och risken för halka är över. För att arbetet ska göras på ett bra sätt är det viktigt att parkeringsreglerna följs så städfordon kan komma fram. All sandupptagning ska vara slutförd till den 30 april.

Bild på sandupptagning

Så snart vädret är stabilt, utan risk för mer snö och halka, påbörjas grovsopning på utvalda vägar och platser i staden samt vid stadens fastigheter (exempelvis förskolor, skolor, äldreboenden och parklekar). Vanligtvis kan grovsopningen påbörjas i mars månad. Då tas de största mängderna sand bort och de rester som ligger kvar på gatorna och vid kanter tas upp vid den efterföljande sandupptagningen.

Grovsopning påbörjades den 20 mars och utförs vid utvalda torg och platser där många människor vistas. Främst handlar det om större knutpunkter för kollektivtrafiken. Grovsopning innebär att det värsta gruset tas bort men att det kan finnas rester kvar intill t.ex. vägkanten, planteringen m.m.

Sandupptagningen påbörjas den 3 april och ska vara genomfört i hela Solna stad senast 30 april.

Sandsopning innebär att stadens alla gator och torg sopas helt rena från sand. Sopningen pågår både dag- och nattetid. Större bilvägar sopas oftast rena på natten och mindre gator rengörs när gatan har servicedag (städdag), eller vid provisorisk skyltning. Vid sandupptagning ska ytan först bevattnas så att det dammar så lite som möjligt. Observera att bortforsling av snöhögar ej sker på servicedagar.

Så kan du hjälpa till

Under servicedag råder parkeringsförbud. För att vi tillsammans ska få en vårfin stad uppmanas alla att respektera reglerna och flytta bilen under servicedagarna. Tänk även på att ta bort annat som kan vara i vägen som parkerade cyklar och byggsäckar. Tack för att du hjälper till!

Felanmälan

Om du har upptäckt problem med sandupptagningen eller inte är nöjd kan du gärna felanmäla det till staden. Komplettera gärna din felanmälan med en bild och tidpunkt för att underlätta stadens hantering.

Här felanmäler du problem med sandupptagning.

Dela: