Sandupptagning

Ett tydligt vårtecken är när stadens gator sopas rena. Det sker när temperaturen håller sig över nollstrecket och risken för halka är över. För att arbetet ska göras på ett bra sätt är det viktigt att parkeringsreglerna följs så städfordon kan komma fram.

Sandupptagningen ligger nu i slutfasen. Stadens entreprenör hanterar nu de många avvikelser som skett under april, där bilar och andra hinder har hindrat sanduttagningsfordon att ta upp all sand.

Bild på sandupptagning

Sandupptagningen ligger nu i slutfasen. Stadens entreprenör hanterar nu de många avvikelser som skett under april där bilar och andra hinder har hindrat stadens entreprenör att komma åt sandade ytor. Även grushögar kommer att plockas bort. Skulle ni se en sandhög som ligger kvar vänligen skicka in en felanmälan till staden, se information kring felanmälan längre ned.

Sandsopningen kommer att fortgå tills dess att all vintersand är upptagen. För de gator med servicedagar kommer dessa avvikelser bland annat att lösas via den schemalagda gatusopningen. De övriga avvikelserna kommer tas omhand löpande.

Solna stad kommer använda sig av både interna och externa besiktningsmän för att kontrollera stadens upphandlade entreprenör. Brister i entreprenörens arbete dokumenteras och utgör sedan underlag för vitesutdömmande.

Så kan du hjälpa till

Under servicedag råder parkeringsförbud. För att vi tillsammans ska få en vårfin stad uppmanas alla att respektera reglerna och flytta bilen under servicedagarna. Tänk även på att ta bort annat som kan vara i vägen som parkerade cyklar och byggsäckar. Tack för att du hjälper till!

Felanmälan

Om du har upptäckt problem med sandupptagningen eller inte är nöjd kan du gärna felanmäla det till staden. Komplettera gärna din felanmälan med en bild och tidpunkt för att underlätta stadens hantering.

Här felanmäler du problem med sandupptagning.

Dela: