Snö och halka - aktuellt just nu

Här kan du se status på snöröjningen och halkbekämpningen och vad som är aktuellt just nu. Då väder och snöfall kan variera kraftigt sker arbetet fortlöpande och dagarna kan se väldigt olika ut.

Aktuellt

Så gör du en felanmälan

Vår entreprenör är skyldig till att snabbt vidta åtgärder på missad halkbekämpning. Ni kan göra en felanmälan via vårt kontaktcenter.

Har du synpunkter på stadens vinterväghållning eller har du uppmärksammat skador som uppstått till följd av snöröjning kan du göra en felanmälan. Ärendet skickas då direkt till stadens kontaktcenter. Skicka gärna med en bild för att underlätta bedömningen av vilken åtgärd som behövs!

Dela: