Snö och halka - aktuellt just nu

Här kan du se status på snöröjningen och halkbekämpningen och vad som är aktuellt just nu. Då väder och snöfall kan variera kraftigt sker arbetet fortlöpande och dagarna kan se väldigt olika ut.

Aktuellt

20171211 Från kl 24.00 fram till 07.00 den 12 december ska det snöa. Snöplogarna kommer att gå ut vid kl 04.00 för att bli klara med all plogning i hela Solna (vägar, gång- och cykelbanor) till dess att morgontrafiken kommer igång. Kommer det att fortsätta att snöa så kommer plogbilarna givetvis att fortsätta ploga snö annars är det saltning och sandning som utförs i vanlig ordning på samtliga vägar, gång- och cykelbanor.

Så gör du en felanmälan

Vår entreprenör är skyldig till att snabbt vidta åtgärder på missad halkbekämpning. Ni kan göra en felanmälan via vårt kontaktcenter.

Har du synpunkter på stadens vinterväghållning eller har du uppmärksammat skador som uppstått till följd av snöröjning kan du göra en felanmälan. Ärendet skickas då direkt till stadens kontaktcenter. Skicka gärna med en bild för att underlätta bedömningen av vilken åtgärd som behövs!

Dela: