Namn i Skytteholm

Skytteholm är ett sentida traktnamn och namnet på en stadsdel i centrala Solna. Området har tidigare delvis tillhört Huvudsta, Alby och Råsunda.

Namnet Skytteholm härleds till den skjutbana med tillhörande skyttepaviljong som en gång var belägen på det höga berget väster om nuvarande Solna centrum. Stockholms Stads Frivilliga Skarpskytteförening lät flytta hit en byggnad från Södermalm i slutet av 1800-talet. När kulorna började att irritera nybyggarna i Hagalund på 1890-talet fick emellertid skjutningen ett abrupt slut, och verksamheten flyttades till Stora Skuggan på Djurgården.

Skytteholmsparken och Skytteholmsfältet

Berget vid Solna centrum - tidigare ibland kallat "Slaktarbacken" - har officiellt namnet Skytteholmsparken, medan den stora stadsparken väster om Huvudstagatan heter Skytteholmsfältet. Dessa namn blandas ofta ihop. Namnförbistringen har inte minskat av att en yngre generation använder Slaktarbacken som benämning på sluttningen nedanför Skytteholmsskolan.

Skytteholmsfältet

Eric Grates park

Eric Grate (1896-1983) var en av 1900-talets viktigaste svenska skulptörer. Under många år bodde han i Paris, och inte förrän 1968 flyttade han hem och bosatte sig på gården Väntorp i Ulriksdal. I parken strax söder om Solna centrum som fått hans namn står några av Eric Grates skulpturer.

Sparvguden (1972-73) är en donation av familjen Grate

Vireberg

Virebergs gård låg i nuvarande kvarteret Vireberg vid korsningen Virebergsvägen/Ekensbergsvägen. En bit väster därom låg Englunda som givit namn åt Englundavägen i vad som förut kallades Virebergs industriområde. Numera har arbetsplatsområdet mellan järnvägen och Gränsgatan den mer modernt klingande benämningen Solna Business Park. Om denna språkutveckling finns mycket att säga, men här räcket det kanske att påpeka att initiativet till namnbytet i alla fall inte kom från namnberedningen.

Ankdammsgatan

Vid tiden för tillkomsten av municipalsamhället Huvudsta fanns inga gatunamn utan endast namn på husen. Brevbäraren Arvid Tydén satte då med hjälp av dottern Edith (Pihlblad) namn på gatorna, bl.a. fick Ankdammsgatan sitt namn för att den gick till en damm som barnen åkte skridskor och kana på, de kallade dammen för Ankdammen.

Albygård

Kvarteret Albygård vid Huvudstagatan/Ankdammsgatan har sitt namn efter gården Stora Alby som låg här.

Kvarteret Albygård

Dela: