Gatunamn i Råsunda

De flesta gatunamnen i de äldre delarna av Råsunda är kategorinamn utan större kulturhistorisk betydelse. Några intressanta namn finns dock att notera, och de nya husen i Filmstaden har samtliga fått adresser med filmhistoriska namn.

Charlottenburg och Charlottenburgsvägen

Charlottenburg var ursprungligen ett torp som lydde under Stora Frösunda. År 1880 lät A.F. Wijnblad avstycka torpet med drygt 40 tunnland jord och uppkallade det efter sin hustru Charlotta Arbin. I dag är Charlottenburg hembygdsmuseum och säte för Solnas hembygdsförening.

Charlottenburg

Charlottenburgsvägen finns inte i direkt anslutning till Charlottenburg, utan ett par kvarter bort i Vasalund.

S:t Ansgars väg

S:t Ansgars väg 10S:t Ansgars väg går mellan Solnavägen och Östervägen strax intill Charlottenburg. Ansgar (801-865) var missionär och brukar kallas "Nordens apostel". Han grundade den första kristna församlingen i Sverige i Birka. Som helgon firas Ansgar den 4 februari.

Erik Sandbergs gata

Erik Sandbergs gata löper parallellt med Råsundavägen från Parkvägen i centrala Råsunda fram till Filmgatan i väster. Utefter denna gata finns många av bostadsstiftelsen Signalistens hus.

Erik Sandbergs gata

Erik Sandberg till vänsterErik Sandberg (1879-1931) bidrog starkt till uppbyggnaden av det nya samhället Råsunda. Han var ordförande för municipalnämnden i 15 år. Från år 1911 till sin död 1931 var han verkställande direktör för Råsunda Förstads AB. Detta bolag hade bildats 1907 av Stockholms nya spårvägar för att exploatera Råsunda och köptes på 1940-talet in av Solna stad. Erik Sandberg bodde själv i den 20-talsklassicistiska villan på Tottvägen 22. På bilden har en glad Erik Sandberg (till vänster) just sålt en tomt i Råsunda till en lika glad köpare.

Årebacken och Tottvägen

I den höglänta östra delen av Råsundas villaområde har vi några kvarter och gator med namn som anknyter till Jämtlandsfjällen. Här finns kvarteren Åreskutan och Fjället samt gatorna Årebacken och Tottvägen. Orsaken till denna namnsättning kan vi bara spekulera i. Möjligen kan det vara så att någon eller några politiker eller tjänstemän i hög ställning hade varit på fjällresa i början av förra seklet, då Åre tack vare utbyggnaden av järnvägen på allvar blev en turistort att räkna med. Terrängen i den aktuella delen av Råsunda är också sådan att den kan associera till bergigare trakter. Totten var en av byarna som bildade det moderna samhället Åre, det är även namnet på en mindre bergknalle i skuggan av den mäktigare Åreskutan. Oavsett hur det ligger till så är det uppfriskande med denna typ av ovanliga och oväntade namn.

Årebacken

Filmstaden

Omdaningen av kvarteret Filmstaden har inneburit nybyggnad av bostadshus och kontor, samtidigt som flera av de historiska byggnaderna har bevarats och rustats upp. I samband därmed har gatorna fått namn som anknyter till filmverksamheten som bedrevs här under en stor del av 1900-talet.

Greta Garbos väg

Greta Garbo, född Gustafsson (1905-1990) var en av Sveriges genom tiderna mest berömda skådespelerskor. Sin första stora filmroll fick hon i Gösta Berlings saga (1924), regisserad av Mauritz Stiller, som gav henne artistnamnet Greta Garbo. Hon fick sedan en mycket framgångsrik men alltför kort kariär i USA.

Dagmar Ebbesens väg

Dagmar Ebbesen (1891-1954) var en svensk skådespelerska och sångerska. Hon debuterade på teatern redan som tonåring, och medverkade sedan i mer än 80 filmer. Ofta spelade hon barska och vresiga kvinnor med värme och humor. Till hennes största framgångar på film hör Flickorna på Uppåkra 1936, Kvinnan tar befälet 1942 och Kristin kommenderar 1946. Hon bodde i Solna.

Julius Jaenzons väg

Julius Jaenzon (1885-1961) var filmfotograf och regissör. Han anställdes 1910 som laboratoriechef och fotograf på Svenska Bio, som 1919 ombildades till Svensk Filmindustri. Han blev den första betydande filmfotografen i svensk film med över 100 filmer där han svarade för fotot. Han samarbetade mest med regissörerna Victor Sjöström och Mauritz Stiller i filmer som "Terje Vigen" (1916), "Herr Arnes pengar" (1919), "Körkarlen" (1921) och "Gösta Berlings saga" (1924).

Mauritz Stillers väg

Mauritz Stiller (1883-1928) var skådespelare, regissör och manusförfattare. Han anses ha varit den som upptäckte Greta Garbo. Han knöts 1912 som den andre huvudregissören vid sidan av Victor Sjöström till Svenska Bio som senare uppgick i Svensk Filmindustri.

Viktor Sjöströms väg

Victor Sjöström (1879-1960) var filmregissör och skådespelare. Han regisserade mer än 50 filmer, de flesta stumfilmer, och medverkade som skådespelare i fler än 40.

Ingrid Bergmans väg

Ingrid Bergman (1915-1982) var en av de internationellt mest kända svenskarna och en av de främsta skådespelerskorna genom tiderna. Tre gånger vann hon en Oscar för sina rollprestationer.

Ingrid Bergmans väg

Thor Modéens plats

Thor Modéen (1898-1950) i Stockholm, var en svensk skådespelare och komiker. Han är mest känd för sina roller i så kallade pilsnerfilmer. I många filmer uppträder Modéen med Åke Söderblom som parhäst. Vanligtvis spelar han cigarrökande grosshandlare, bekymmerslös rekryt eller polisman och med sin kroppshydda dominerade han alla scener.

Edvin Adolphsons väg

Edvin Adolphson (1893-1979) var en av Sveriges mest kända skådespelare med ett stort antal roller film- och TV-produktioner. Han bodde i Stocksundstorp i Solna.

Ingmar Bergmans torg

Ingmar Bergman (1918-2007) var film- och teaterregissör, manusförfattare, teaterchef samt författare. Han räknas som en av de främsta regissörerna i filmhistorien.

Ingmar Bergman och Viktor Sjöström under inspelningen av Smultronstället 1957 i Filmstaden. Bilden tillhör Stockholms stadsarkiv.

Artur Lundkvists park och Maria Wines park

Artur LundkvistI närheten av Filmstaden finns två små parkområden som har uppkallats efter det kända författarparet som i många år bodde i Råsunda, ledamoten av Svenska Akademien Artur Lundkvist (1906-1991) och poeten Maria Wine (1912-2003).

Artur Lundkvists park ligger mellan bostadshusen strax söder om Filmstaden. Paret tog ofta promenader i denna park.

Maria Wines park ligger något längre norrut mellan Råsundavägen och Erik Sandbergs gata.

Dela: