Gatunamn i Hagalund

Värdshuset Hagalund låg mitt emot Hagaparkens norra grindar. Närheten till Haga antyder namnets ursprung.

Kaptenen, sedermera översten i Väg- och vattenbyggnadskåren, Albert Amundson, förvärvade Stora Frösunda gård 1889. Amundson lierade sig med tomtexploatören Charles J Smith och började stycka och försälja tomter på en tallbevuxen bergsrygg söder om Stora Frösunda, som gavs namnet Nya Hagalund. Uppe på berget låg ett enda torp, Båtsmanstorpet, fram till 1889, då ett febrilt egnahemsbyggande satte fart. Den första avstyckningsplanen för "Nya Hagalund" ritades med 130 tomter i rutmönster på ömse sidor om den gamla landsvägen mellan Uppsalavägen och Sundbyberg, som slingrade sig genom samhället.

Hagalundsgatan

Municipalsamhället Hagalund utvidgades successivt och innefattade på 1930-talet också Vasalund, Rudviken och Brahelund. Under miljonprogrammets dagar utplånades stora delar av den gamla kåkbebyggelsen. Därmed försvann också många av de kvartersnamn och gatunamn som hade åsatts vid områdets utrsprungliga planering.

Villa Odin, Sadelmakare Öbergs hus och Olle Olsson-huset, teckning av Yvonne Lindström

Rudviken

Namnet Rudviken kommer av den sjö - Rudsjön - som låg där fram till början av förra seklet. Sjön försvann till följd av landhöjningen och stora mängder tippmassor.

Kv Simpan i Rudviken 1983, hörnet Västra vägen/Regnstigen

Brahelund

Brahelund har fått namn efter den gård som på 1700-talet låg där Gustav III:s paviljong i Hagaparken nu ligger och som byggdes av Frösundas ägare Christina Brahe. Markområdet där dagens Brahelund ligger har hört till Stora Frösunda gård.

Andersvägen

Namnets ursprung är oklart. Gatan kan var uppkallad efter frisören Anders Dufva (något han själv lär ha hävdat) eller efter trädgårdsmästare Ander.

Carl Thunbergs väg

Byggmästare Carl Thunberg byggde och ägde en stor andel av husen i Brahelund. Carl Thunberg var en välkänd och omtyckt man i Hagalund, dit han kommit från Småland vid sekelskiftet. Han började arbeta på byggen i Hagalund och kunde 1928 starta en egen byggfIrma, Carl Thunbergs Byggnads & Fastighets AB. Hans fyra barn arbetade också i firman - sonen Gösta som var byggnadsingenjör ritade hus, och de övriga ledde byggen och administration.

Bostadshus vid Carl Thunbergs väg

Thunberg fick köpa mark i Hagalund och Brahelund genom förvaltare Hellqvist på Stora Frösunda. Det första av Carl Thunbergs större projekt lär ha varit huset i kv Formen 7. Thunbergs hus kan oftast lätt igenkännas på den mycket karaktäristiska "flätade" putsbehandling de fick. Det var murarmästare Svedberg i Hagalund som var expert på denna typ av putsbehandling. Den gjordes med en avklippt piassavakvast, och har visat sig vara mycket hållbar. I många av trappuppgångarna engagerades Olle Olsson att måla små Hagalundsmotiv. Vid sin död 1942 ägde Carl Thunberg 13 hyresfastigheter. Firman övertogs då av sonen Gunnar.

Vasalund

Vasalund var tidigare en del av det gamla Hagalund. Gränsen mellan Vasalund och det egentliga Hagalund gick vid Norra Vägen, av vilken numera återstår endast en mindre del.

Strax efter sekelskiftet uppfördes de första husen. Det var några villor i områdets östra del och ett större flerfamiljshus av sten på nuvarande Södra Långgatan 31. I övrigt fanns bara en tallskogsbacke med blåbärsris, och där Hagalundsskolan nu ligger var en stor äng. Några egentliga vägar drogs inte fram till de nya husen förrän i början av tjugotalet.

Gustafsvägen-Vasavägen

Vasavägen och Gustafsvägen

Ursprunget till namnet Vasalund är inte känt, men vi får anta att Vasavägen och Gustafsvägen är insprirerade av områdesnamnet med association till Gustav Vasa, kung av Sverige 1523-1560.

Dela: