Namn i Haga och Frösundavik

Strax efter sitt trontillträde 1771 köpte Gustav III prästgårdstorpet Hagen utanför Norrtull. Den lilla herrgårdsbyggnaden låg vackert intill Brunnsviken vid nuvarande Vasaslätten. Kungen anlitade 1780 Fredrik Magnus Piper, tidens stora svenska trädgårdsarkitekt, för att skapa den praktfulla engelska park, som vi i dag känner som Hagaparken.

Genom Hagaparken slingrar många fina gång- och cykelvägar, men där finns inga namngivna gator. Däremot ett antal värdefulla byggnadsverk, som Koppartälten, Haga slott, Gustav III:s paviljong och många fler.

Annerovägen

I kanten av Hagaparkens södra del löper Annerovägen parallellt med Uppsalavägen. Namnet har den fått efter bostället Annero med huvudbyggnad, flygel, uthus och lusthus som byggdes 1872 av W A Lund. Husen revs 1999.

Utmed Annerovägen ligger bland annat Haga Forum

Stallmästaregården

Karl Karlsson Gyllenhielm, som på 1620-talet bildat Karlbergs gods, skänkte 1638 ett boställe på ägorna till sin trotjänare och stallmästare Ebbe Håkansson. Han hyrde ut en festvåning i sitt hus, och bland andra firade drottning Christina med ett litet följe midsommar här 1645. Efter stallmästare Håkanssons död 1652 inrättades en mer traditionell krog med utskänkning av öl och brännvin.

Frösundaviks allé

Frösundavik var ursprungligen torp under Lilla Frösunda och benämndes "Snåltäppan". Namnet ändrades i samband med att grosshandlare, sedermera borgmästaren, Carl Ernst Oldenburg fick arrendera torpet på 1760-talet. Han bebyggde det också ståndsmässigt. Frösundavik köptes 1809 av grosshandlare Nils Settervall, som lät uppföra den ännu bevarade huvudbyggnaden i stram empirestil.

Kasernen

Staten köpte in hela området 1917. Den gamla herrgårdsbyggnaden kom att införlivas som kanslihus i det nya kasernetablissement som uppfördes. Den ståtliga gamla herrgårdsallén bevarades och leder förbi exercishusen och kanslibyggnaden fram till den stora och dominerande kasernen och kaserngården i fonden. Den fick namnet Frösundaviks allé 1985, då Frösundavik köptes av Solna kommun. Därefter har kasernen byggts om till kontor och byggts till med ett hotell.

Lings väg

Samma år sålde kommunen en del av marken till SAS. I den sargade ravinen intill "Våta graven" byggde SAS ett nytt huvudkontor som stod inflyttningsklart 1988. Byggnaden är ritad av den norska arkitektgruppen Niels Torp NS och har en oregelbunden och upplöst form med fasader av glas och ljus aluminium.

Annelund

Annelund var ursprungligen torp under Lilla Frösunda. "Den svenska gymnastikens fader" Per Henrik Ling köpte gården 1822. Ling var en föregångsman inom gymnastiken, även internationellt, och grundade Gymnastiska centralinstitutet 1813. Han var också författare och skrev storvulna verk med fornnordiska motiv och var under många år medlem i Götiska förbundet. 1835 valdes han in i Svenska Akademien. Det var Ling som lät bygga om Annelund till dess nuvarande karaktär. Lings väg går förbi SAS huvudkontor fram till Annelund.

Norr om Annelund på en vackert belägen udde lät Ling iordningställa en parkliknande gravplats åt sig och sina ättlingar. Gravsättningar äger fortfarande rum här. 1985 övertog Solna kommun skötselansvaret för gravområdet

Dela: