Checklista strandskydd

Här hittar du information om vilket underlag som behövs vid ärenden som rör strandskydd.

Ritningar

  • Situationsplan, skala 1:400
  • Ritningar/handlingar enligt ansökan om bygglov, bryggor ska redovisas med ritning som är måttsatt samt uppgifter om vattendjup och konstruktion med mera

Övriga handlingar

  • Ansökningsblankett (underskriven i original)
  • Beskrivning av åtgärden/projektet
  • Beskrivning av land/strand/vattenområde med uppgifter om typ av vegetation och markförhållanden som till exempel berg, sand på berg, lera eller liknande
  • Fotografier av området där åtgärden ska utföras
  • Om åtgärderna även är bygglovspliktiga ska handlingar enligt respektive kategori för bygglov inlämnas.
Dela: