Skyddsrum

Ett skyddsrum är ett utrymme som är särskilt konstruerat och utrustat för att skydda människor mot tryckvågor, strålning och andra verkningar av stridsmedel.

Skyddsrum

Skyddsrum anordnas vanligen i källaren på vanliga hus, men kan också vara friliggande eller belägna i berg. Skyddsrummen skall vara utformade så, att de kan användas för andra ändamål i fredstid. Ofta är de förråd eller garage. Fredsanvändningen får inte vara mer komplicerad än att skyddsrummet kan ställas i ordning inom två dygn.

Skyddsrum i Solna

Solna har på grund av sitt centrala läge varit prioriterat när det gäller resurser för skyddsrumsbyggande. För närvarande finns drygt 800 skyddsrum som tillsammans rymmer över 100 000 personer. Man räknar med att varje person disponerar 0,75 m².

Under senare år har skyddsrumsbyggandet begränsats till vissa områden (skyddsrumsområden), och då bara för boende och för verksamheter som är viktiga för totalförsvaret, till exempel sjukvård och energiförsörjning. För närvarande har staten helt strypt anslagen, vilket i praktiken innebär att inga nya skyddsrum tillkommer.

Underhållsbesiktningar

Ett skyddsrum som redan är byggt skall hållas i skick så att det kan fungera som avsett i händelse av krig. Fastighetsägaren är därför skyldig att underhålla skyddsrummet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB-myndigheten) kontrollerar regelbundet att skyddsrummet har en tillfredsställande skyddsförmåga.

Upplysningar

Frågor om skyddsrum besvaras av våra byggnadsinspektörer. Allmän information om skyddsrum och underhållsbesiktningar kan du få hos MSB-myndigheten. Bestämmelser om skyddsrum finns i Lagen om skyddsrum och Förordningen om skyddsrum.

Dela: