Hissar

En hiss eller annan motordriven anordning får inte användas om den som äger eller annars ansvarar för anordningen kan påvisa att kraven på skydd för säkerhet och hälsa uppfylls.

Hiss

Besiktningar ska utföras med återkommande intervall och protokollföras. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att besiktning utförs.

Om besiktning inte sker, eller om protokoll visar att anordningen har brister som kan äventyra säkerheten ska kommunen förbjuda användningen av anordningen.

Läs mer på Boverkets hemsida.

Dela: