Olovligt byggande

Om man utför en bygglov- eller anmälanspliktig åtgärd utan beslut om startbesked, eller tar ett byggnadsverk i bruk innan beslut om slutbesked, ska byggnadsnämnden ta ut en sanktionsavgift.

Om inte bygglov och startbesked respektive slutbesked kan beslutas i efterhand måste man återställa eller riva den utförda åtgärden.

Sanktionsavgifterna är olika beroende på åtgärdens art och är fastlagda i Plan- och byggförordningen.

Dela: