Ansökningsblanketter

Här hittar du stadens ansökningsblanketter. Kom ihåg att ansökningsblanketter och blanketter för anmälningar av kontrollansvariga ska undertecknas av samtliga ingående aktörer och sändas till förvaltningen i original.

Ansökningar skickas till:

Solna stad
Miljö- och byggnadsförvaltningen
171 86 Solna

Ansökan om bygglov (Word-dokument, 76 kB)

Ansökan om skyltlov (Word-dokument, 74 kB)

Ansökan om bygglov avfallsbehållare (Word-dokument, 95 kB)

Anmälan av byggåtgärd (Word-dokument, 67 kB)

Anmälan kontrollansvarig (Word-dokument, 64 kB)

Teknisk beskrivning (Word-dokument, 72 kB)

Arearedovisning (Word-dokument, 184 kB)

Utvändiga material och kulörer (Word-dokument, 94 kB)

Dela: