Checklista skyltlov

Här hittar du information om vilket underlag som behövs vid ärenden som rör skyltlov.

Ritningar

  • Situationsplan, utdrag ur baskartan med byggnaden markerad (vid skyltar på fasad) Situationsplan upprättad på baskarta med markanvändning och fastighetsgränser vid fristående skyltar
  • Fasadritningar, skala 1:100 eller fotomontage
  • Detaljritning av skylt med uppgifter om material, färgsättning och belysning

Övriga handlingar

  • Ansökningsblankett (underskriven i original)
  • Kontrollplan enligt PBL
  • Fotografier över befintlig byggnad/byggnader där även grannfastigheter syns
Dela: