Checklista byggbodar, tidsbegränsat lov

Här hittar du information om vilket underlag som behövs vid ärenden som rör tidsbegränsat lov för byggbodar/byggplatsetablering.

OBS, när bygglov sökts och erhållits ingår bodetablering i lovet om den utförs inom egen fastighet. De tekniska egenskapskraven avseende byggbodar följs då upp vid tekniskt samråd inom ramen för bygglovet.

Ritningar

 • Situationsplan, utdrag ur baskartan med etableringsområde och bodar inritade, skala 1:400
 • Planritning byggbodar, skala 1:100/ 1:200
 • Fasadritning byggbodar, skala 1:100/ 1:200

Övriga handlingar

 • Ansökningsblankett underskriven i original
 • Blankett kontrollansvarig (KA) underskriven i original *
 • KA, kopia av giltigt certifikat*
 • Arearedovisning
 • Kontrollplan enligt PBL (kan inlämnas i samband med tekniskt samråd där KA krävs)
 • Avvecklingsplan
 • Brandskyddsbeskrivning / Utlåtande brandskydd *
 • Tillgänglighetsutlåtande *

(*vid bodar över 1 våning och eller över 6 bodar på marknivå)

Blanketter finns här!

Här finns exempelhandlingar att titta på:

Byggbodar fasader exempel (PDF-dokument, 326 kB)

Byggbodar plan- och sektion exempel (PDF-dokument, 794 kB)

Byggbodar situationsplan exempel (PDF-dokument, 1,6 MB)

Avvecklingsplan exempel (PDF-dokument, 68 kB)

Dela: