Checklista byggbodar, tidsbegränsat lov

Här hittar du information om vilket underlag som behövs vid ärenden som rör tidsbegränsat lov för byggbodar/byggplatsetablering.

OBS, när bygglov sökts och erhållits ingår bodetablering i lovet om den utförs inom egen fastighet. De tekniska egenskapskraven avseende byggbodar följs då upp vid tekniskt samråd inom ramen för bygglovet.

Ritningar

  • Situationsplan, utdrag ur baskartan med etableringsområde och bodar inritade, skala 1:400
  • Planritning byggbodar, skala 1:100/ 1:200
  • Fasadritning byggbodar, skala 1:100/ 1:200

Övriga handlingar

  • Ansökningsblankett underskriven i original
  • Blankett kontrollansvarig (KA) underskriven i original (*vid bodar över 1 våning och eller över 6 bodar på marknivå)
  • KA, kopia av giltigt certifikat*
  • Arearedovisning
  • Kontrollplan enligt PBL (kan inlämnas i samband med tekniskt samråd där KA krävs)
  • Avvecklingsplan
  • Tillgänglighetsutlåtande (vid större etablering över 2 våningar)
Dela: