Handlingar inför tekniskt samråd för stambyte

Här hittar du information om handlingar som ska lämnas in till staden inför tekniskt samråd för stambyte.

 • Planritningar och lämpliga sektioner.
 • Principiella byggnadskonstruktionsritningar (inte detaljritningar) om ingrepp görs på bärande konstruktionsdelar
 • Redovisning av VA-systemet/ Översiktlig redovisning av VA-systemet (flödesscheman)
 • Anmälan om kontrollansvarige
 • Förslag till kontrollplan med redovisning av farligt avfall samt omhändertagande av byggavfall och farligt avfall.
 • Namnlista som förtydligar vem som har vilken signatur avseende de som signerat kontrollerna i kontrollplan.
 • Teknisk beskrivning
 • Fuktskyddsbeskrivning/Utlåtande fuktskydd
 • Utlåtande skyddsrum (om byggnadsarbetet påverkar skyddsrummet)
 • Utlåtande från brandingenjör
 • Utlåtande från sakkunnig byggnadsantikvarie
 • Utlåtande buller
 • APD-plan
Dela: