Handlingar inför tekniskt samråd för stambyte

Här hittar du information om handlingar som ska lämnas in till staden inför tekniskt samråd för stambyte.

 • Anmälan om kontrollansvarig inkl. certifikat samt årsrapportering
 • Förslag till kontrollplan med redovisning av omhändertagande av byggavfall och farligt avfall
 • Teknisk beskrivning
 • Planritningar
 • Principiella byggnadskonstruktionsritningar, utlåtande från konstruktör (om bärande konstruktionsdelar påverkas)
 • Redovisning av VA-systemet
 • Fuktskyddsbeskrivning/Utlåtande fuktskydd
 • Utlåtande skyddsrum (om skyddsrum påverkas)
 • Utlåtande från brandingenjör
 • Utlåtande från sakkunnig (KUL) avseende kulturvärden
 • Utlåtande från sakkunnig (TIL) (vid mer omfattande projekt)
 • Ljudutredning
Dela: