Handlingar inför tekniskt samråd för rivning av hel byggnad

Här hittar du information om handlingar som ska lämnas in till staden inför tekniskt samråd för rivning av hel byggnad.

  • Situationsplan
  • Anmälan om kontrollansvarige
  • Miljöinventering
  • Förslag till kontrollplan med redovisning av farligt avfall samt omhändertagande av byggavfall och farligt avfall
  • APD-plan
Dela: