Handlingar inför tekniskt samråd för nya/renovering av balkonger

Här finns information om handlingar som ska lämnas in till staden inför tekniskt samråd för nya balkonger eller renovering av balkonger.

  • Konstruktionsritning
  • Anmälan om kontrollansvarige
  • Förslag till kontrollplan
  • Teknisk beskrivning
  • Fuktskyddsbeskrivning
  • Utlåtande från konstruktör
  • Utlåtande från sakkunnig/kontollansvarig gällande tillgänglighet
  • APD-plan
Dela: