Handlingar inför tekniskt samråd för nya/renovering av balkonger

Här finns information om handlingar som ska lämnas in till staden inför tekniskt samråd för nya balkonger eller renovering av balkonger.

  • Anmälan om kontrollansvarig
  • Förslag till kontrollplan
  • Konstruktionsritningar
  • Teknisk beskrivning
  • Utlåtande från konstruktör
Dela: