Handlingar inför tekniskt samråd för inglasning av balkonger

Här hittar du information om handlingar som ska lämnas in till staden inför tekniskt samråd för inglasning av balkonger.

  • Konstruktionsritning
  • Anmälan om kontrollansvarige
  • Förslag till kontrollplan
  • Teknisk beskrivning
  • Beskrivning av brandkrav
  • APD-plan
Dela: