Handlingar inför tekniskt samråd för inglasning av balkonger

Här hittar du information om handlingar som ska lämnas in till staden inför tekniskt samråd för inglasning av balkonger.

  • Anmälan om kontrollansvarige
  • Förslag till kontrollplan
  • Konstruktionsritning
  • Teknisk beskrivning
  • Beskrivning av brandkrav

Vid inglasning av enskild balkong krävs ingen kontrollansvarig och därmed inget tekniskt samråd. Startbesked meddelas när handlingar som erfordras inlämnats.

Dela: