Handlingar inför tekniskt samråd för eldstäder

Här hittar du information om handlingar som ska lämnas in till staden inför tekniskt samråd för installation av braskassett i befintlig eldstad eller braskamin i befintlig skorsten.

  • Planritningar (med läge för eldstad markerad)
  • Förslag till kontrollplan
  • Produktbeskrivning/produktblad
  • Typgodkännande
Dela: