Handlingar inför tekniskt samråd för eldstäder

Här hittar du information om handlingar som ska lämnas in till staden inför tekniskt samråd för installation av braskassett i befintlig eldstad eller braskamin i befintlig skorsten.

  • Planritning (med läge för eldstad markerad)
  • Förslag till kontrollplan för bygg- och rivningsåtgärder
  • Produktbeskrivning/produktblad
  • Typgodkännande
  • Beskrivning av förstärkningsåtgärder av vägg/golv i samband med installationen, konstruktionsritningar
Dela: