Handlingar inför tekniskt samråd för ändrad planlösning

Här hittar du information om handlingar som ska lämnas in till staden inför tekniskt samråd för ändrad planlösning/hyregästanpassning.

 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Förslag till kontrollplan med redovisning av farligt avfall samt omhändertagande av byggavfall och farligt avfall.
 • Planritningar och lämpliga sektioner
 • Konstruktionsritningar, Allmänna föreskrifter (om bärande konstruktionsdelar påverkas)
 • Redovisning av ventilationssystemet
 • Redovisning av VA-systemet
 • Arearedovisning (BTA (area) som berörs av byggnationen)
 • Arbetstagaryttrande (om ny lokal/kontor)
 • Teknisk beskrivning
 • Miljöinventering
 • Brandskyddsbeskrivning inkl. brandritningar
 • Utlåtande från sakkunnig tillgänglighet (TIL) avseende tekniskt egenskapskrav
 • Antikvarisk konsekvensutredning från sakkunnig (KUL)
 • Ljudutredning
 • Utlåtande om Skyddsrum (om skyddsrum påverkas)
Dela: