Handlingar inför tekniskt samråd för ändrad planlösning

Här hittar du information om handlingar som ska lämnas in till staden inför tekniskt samråd för ändrad planlösning/hyregästanpassning.

 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Förslag till kontrollplan med redovisning av farligt avfall samt omhändertagande av byggavfall och farligt avfall.
 • Planritningar och lämpliga sektioner
 • Konstruktionsritningar (om bärande konstruktionsdelar påverkas)
 • Redovisning av ventilationssystemet/Översiktlig redovisning av ventilationssystemet (flödesscheman)
 • Redovisning av VA-systemet/ Översiktlig redovisning av VA-systemet (flödesscheman)Brandritningar
 • Arearedovisning (BTA (area) som berörs av byggnationen)
 • Arbetstagaryttrande
 • Teknisk beskrivning
 • Fuktskyddsbeskrivning
 • Utlåtande från brandingenjör
 • Utlåtande från konstruktör (om bärande konstruktionsdelar påverkas)
 • Utlåtande från sakkunnig gällande tillgänglighet
 • Utlåtande från sakkunnig byggnadsantikvarie
 • Ljudutredning
Dela: