Handlingar inför tekniskt samråd för ändrad användning

Här hittar du information om handlingar som ska lämnas in till staden inför tekniskt samråd för ändrad användning. Exempelvis lokal till bostad, källare till bostad, vindsutrymme till bostad, bostad till lokal och kontor till bostad.

 • Konstruktionsritningar (om bärande konstruktionsdelar påverkas)
 • Redovisning av ventilationssystemet/Översiktlig redovisning av ventilationssystemet (flödesscheman)
 • Redovisning av VA-systemet/ Översiktlig redovisning av VA-systemet (flödesscheman)
 • Brandritningar
 • Anmälan om kontrollansvarige
 • Förslag till kontrollplan med redovisning av farligt avfall samt omhändertagande av byggavfall och farligt avfall
 • Namnlista som förtydligar vem som har vilken signatur avseende de som signerat kontrollerna i kontrollplan.
 • Arbetstagaryttrande för nya lokaler/kontor
 • Teknisk beskrivning
 • Fuktskyddsbeskrivning
 • Beskrivning av energihushållning
 • Brandskyddsbeskrivning/Utlåtande från brandingenjör
 • Utlåtande buller
 • Utlåtande om skyddsrum (om skyddsrum påverkas)
 • Utlåtande från konstruktör om bärande konstruktionsdelar påverkas.
 • Utlåtande från sakkunnig gällande tillgänglighet
 • APD-plan
Dela: