Handlingar inför tekniskt samråd för ändrad användning

Här hittar du information om handlingar som ska lämnas in till staden inför tekniskt samråd för ändrad användning. Exempelvis lokal till bostad, källare till bostad, vindsutrymme till bostad, bostad till lokal och kontor till bostad.

 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Förslag till kontrollplan med redovisning av omhändertagande av byggavfall och farligt avfall
 • Konstruktionsritningar, Allmänna föreskrifter (om bärande konstruktionsdelar påverkas)
 • Arbetstagaryttrande för nya lokaler/kontor
 • Teknisk beskrivning
 • Dagsljusberäkning
 • Brandskyddsbeskrivning inkl. brandritningar
 • Ljudutredning
 • Miljöinventering
 • Antikvarisk konsekvensanalys från sakkunnig (KUL)
 • Utlåtande från sakkunnig tillgänglighet (TIL) avseende tekniskt egenskapskrav
 • Utlåtande om skyddsrum (om skyddsrum påverkas)
 • Redovisning av ventilationssystemet
 • Redovisning av VA-systemet
Dela: