Handlingar inför startbesked för enstaka ingrepp i bärande konstruktion

Här finns information om handlingar som ska lämnas in till staden inför startbesked för enstaka ingrepp i bärande konstruktion:

  • Ansökningsblankett; anmälan av byggåtgärd
  • Förslag till kontrollplan
  • Planritning
  • Konstruktionsritning med arbetsbeskrivning från konstruktör

Byggnadsarbetena får påbörjas först när du har ett startbesked.
Vid större ingrepp eller i samband med andra åtgärder kan ytterligare handlingar krävas.

Dela: