Brandfarliga och explosiva varor

Hantering av brandfarliga och explosiva varor kräver tillstånd från brandförsvaret.

Skogsbrand

Tillstånd

Tillstånd för hantering av brandfarliga vätskor, gaser eller brandreaktiva varor i Solna ansöker du om hos Storstockholms brandförsvar.

Storstockholms brandförsvar handlägger också tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor inom förbundets verksamhetsområde, där Solna ingår.

I lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor anges när tillstånd behövs. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar föreskrifter och anvisningar om hur dessa varor ska hanteras.

Mer information

Har du frågor om brandfarliga eller explosiva varor kan du vända dig till Storstockholms brandförsvar.

Samtliga föreskrifter och anvisningar hittar du hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Dela: