Bygga i Solna

Sedan den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag. Här kan du läsa vad det innebär för dig som ska bygga i Solna.

Under en övergångsperiod gäller den gamla lagen för ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011. Mer information om olika typer av ärenden m.m. finns under respektive rubrik i vänstermenyn.

Här är de viktigaste förändringarna i den nya plan- och bygglagen och den nya plan- och byggförordningen.

  • Bygglovsgranskningen blir mer omfattande än tidigare och omfattar nu även tillgänglighet, ändamålsenlighet och fastställande av vem som är kontrollansvarig (ersätter kvalitetsansvarig).
  • Bygganmälan ska inte längre göras för åtgärder som kräver bygglov.
  • Efter det att bygglov har beviljats kallar Stadsbyggnadsförvaltningen till ett tekniskt samråd. Då fastställs bl.a. en kontrollplan för arbetena.
  • För att få sätta igång med arbetena krävs att Stadsbyggnadsförvaltningen har gett ett startbesked.
  • Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att göra platsbesök under byggtiden (tillsyn).
  • När bygget börjar bli klart kallar Stadsbyggnadsförvaltningen till slutsamråd, som i regel hålls på byggplatsen.
  • För att man ska få ta byggnaden i bruk måste Stadsbyggnadsförvaltningen ha gett ett slutbesked.
  • För åtgärder som inte kräver bygglov ska en anmälan göras. Det gäller i stort sett samma åtgärder som tidigare bara krävde bygganmälan men inte bygglov.
  • För rivningslov och marklov gäller ungefär samma hantering som för bygglov.
  • Beslut om lov ska kungöras och vinner därmed också laga kraft efter en viss tid, normalt tre veckor.
Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

08-734 29 50. Telefontid måndag- fredag 09-12, 13-15.
08-734 23 77 (fax)

stads­byggn­ad@solna.se

Besöksadress

Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum vardagar kl 9-11.

Skicka meddelande till Stadsbyggnadsförvalt­ningens kundtjänst

Stadsbyggnadsnämndens sammanträden 2014

29 januari, 19 februari, 19 mars, 16 april, 21 maj, 18 juni, 27 augusti, 17 september, 15 oktober, 12 november och 17 december kl 17.00.