Referens

Bakgrundsmaterial och sammanställningar

Här finns förteckningar över de skriftliga och muntliga källor som användes vid utarbetandet av kulturminnesvårdsprogrammet, samt sammanställningar av fornlämningar, riksintressen och byggnadsminnen i Solna.

Fornlämningar

Kartan och registret bygger på den revidering av fornminnesinventeringen som riksantikvarieämbetet genomförde 1981.

Numrering enligt riksantikvarieämbetets fornminnesregister för Solna socken.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

08-734 29 50. Telefontid måndag- fredag 09-12, 13-15.
08-734 23 77 (fax)

stads­byggn­ad@solna.se

Besöksadress

Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum vardagar kl 9-11.

Skicka meddelande till Stadsbyggnadsförvalt­ningens kundtjänst